Ověřování znalostí

Ověřování znalostí
  1. Všechna školení stanovená touto směrnicí končí ověřením znalostí (ústním pohovorem, písemným testem nebo komisionální zkouškou).

  1. Účelem zkoušky je ověřit znalosti zaměstnanců získané v jednotlivých druzích školení BOZP a tím prokázat jejich způsobilost k výkonu práce.

  1. Ověření znalostí ústním pohovorem nebo písemným testem provede školitel bezprostředně po skončeném školení. Výsledek ověření zaznamená do příslušné dokumentace.

  1. Ověření znalostí komisionální zkouškou lze provést ústně, písemně (testem) nebo kombinovaně. Termín zkoušek stanoví zaměstnavatel nejpozději do ... dnů od ukončení školení.

  1. Zkušební komise je nejméně tříčlenná a jmenuje ji zaměstnavatel.

  1. Hodnocení vědomostí je dvoustupňové: prospěl, neprospěl. Je v pravomoci zkušební komise stanovit další kriteria pro hodnocení.

  1. Zaměstnanec, který při zkoušce neprospěl, je povinen podrobit se do 30 dní opakované zkoušce. Zaměstnavatel je povinen přeřadit zaměstnance, který při zkoušce neprospěl a tím neprokázal kvalifikační předpoklady pro práci, na jinou práci v souladu s ustanoveními zákoníku práce a souvisejících  předpisů.

  1. Doklad o ověření znalostí předpisů BOZP se ukládá v ... (např. osobní složce zaměstnance).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail