Ověřování zdravotní způsobilosti vězňů k práci

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Dana Kuklová z Vězeňské služby ČR.

Rád bych zaměstnával vězně (odsouzené). Musím je před nástupem do zaměstnání vyslat k lékaři, se kterým mám uzavřenou smlouvu, nebo stačí potvrzení od lékaře z věznice? Odsouzení mají omezený pohyb mimo věznici a je to dost komplikované.

Při zaměstnávání odsouzených se postupuje podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanoví mimo jiné, že při vytváření podmínek k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování protipožárních a hygienických předpisů má zaměstnavatel stejné povinnosti, jaké by měl podle zvláštních právních předpisů vůči svým zaměstnancům v pracovním poměru.

V praxi pracovnělékařské prohlídky i na práci u mimovězeňských zaměstnavatelů provádějí lékaři Vězeňské služby ČR, pokud si zaměstnavatel ve smlouvě s příslušnou věznicí nevyhradí, že tyto prohlídky bude provádět lékař jeho smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb. Vzhledem k podmínkám a režimu výkonu trestu odnětí svobody je praxe, kdy prohlídky provádí lékař smluvního poskytovatele zaměstnavatele, výjimkou.

K zajištění odborně správného postupu při provádění pracovnělékařských prohlídek zdravotničtí pracovníci Vězeňské služby ČR provádějí za účelem seznámení se s pracovními podmínkami dohled na pracovištích odsouzených a vyžadují od zaměstnavatele informace nutné k ochraně zdraví při práci – zejména rozhodnutí orgánů ochrany veřejného zdraví o rizikové práci, výsledky měření faktorů pracovních podmínek, závěry šetření orgánů ochrany veřejného zdraví nebo inspekce práce.

Při vyžádání pracovnělékařské prohlídky pak zaměstnavatel postupuje mimo jiné v souladu s § 55 odst.  písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a spolupracuje s odděleními zaměstnávání na věznicích. Podle § 69 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. se zaměstnancem rovněž rozumí osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, pokud jsou zařazeny do práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail