Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2019

Zdroj: 

ČSN P ISO/TS 14837-31 (01 1407) Vibrace - Hluk a vibrace šířené podložím, vyvolané kolejovými systémy - Část 31: Pokyny k měřením in situ pro hodnocení expozice člověka v budovách.

ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů z listopadu 2018.

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky. S účinností od 14. září 2021 se zrušuje ČSN EN 60204-1 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky z června 2007.

ČSN EN IEC 62485-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 2: Staniční baterie. S účinností od 9. dubna 2021 se zrušuje ČSN EN 50272-2 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie z února 2002.

ČSN EN 50527-2-2 (36 7922) Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory.

ČSN EN 13684 (47 9011) Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13684+A3 (47 9011) Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost z července 2010.

ČSN EN 1073-1+A1 (83 2832) Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1073-1 (83 2832) Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty z října 2016.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 14458 (83 2457) Osobní prostředky na ochranu očí - Zorníky s vysokou účinností určené pouze pro použití s ochrannými přilbami; EN 14458:2018. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14458 (83 2457) Prostředky k ochraně očí - Ochranné obličejové štíty a hledí ochranných přileb pro hasiče, pracovníky sanitních vozů a záchranných služeb z března 2005.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail