Outsourcing BOZP - výhoda pro zaměstnavatele?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Je možno BOZP a ochranu životního prostředí outsorcovat a od jakého počtů zaměstnanců? Jedná se o velký podnik (cca 1000 lidí). Nyní je nás na odboru pět - vedoucí, dva pracovníci na BOZP a dva na životní prostředí. Znamenalo by to pro nás zrušení, ale asi úsporu pro zaměstnavatele.

Odpověď na tuto otázku Vám nemohu dát, protože odpověď na ní závisí výhradně na rozhodnutí zaměstnavatele.  Outsourcing se obecně považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů (výdajů) anebo k soustředění na hlavní činnost firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti. Za oblast BOZP však výhradně odpovídá zaměstnavatel. To vyplývá z úvodní zásady BOZP obsažené v § 101 odst. 1 zákoníku práce - „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).“

Z Vašeho dotazu nevyplývá, jak rizikový je provoz Vašeho podniku (tím mám na mysli, do které kategorie jsou zde zařazeni zaměstnanci) a jaká je zde úroveň BOZP, takže nemohu posoudit, jestli zaměstnavatel skutečně potřebuje pětičlenné oddělení BOZP a ŽP, nebo jestli by celou agendu zvládli např. dva zaměstnanci nebo dokonce jeden. Odpověď na Vaši otázku Vám nedá ani zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Podle jeho ustanovení § 9 odst. 3 pouze platí, že zaměstnává-li zaměstnavatel 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami. To znamená, že vzledem k tomu, že máte více jak 26 zaměstnanců,  alespoň jednu odborně způsobilou osobu v prevenci rizik Váš zaměstnavatel na zajištění BOZP mít musí, ale není řečeno, jestli má být v pracovněprávním vztahu (tedy zaměstnancem zaměstnavatele) nebo jestli bude tuto službu zajišťovat zaměstnavateli externě. To vše odvisí jen a jen od rozhodnutí zaměstnavatele, on si musí zvážit jaká je rizikovost práce na jeho pracovištích, jak je zajištěna BOZP a jestli tedy může provést outsourcing BOZP. 

 

Autor článku: 

Komentáře

Pokud chcete zachránit svá

21.02.2010 - 17:59 Tomáš Neugebauer
Pokud chcete zachránit svá místa, musíte zaměstnavatele přesvědčit o tom, že outsourcing je pro něj především ekonomicky nevýhodný. Doporučuji provést důslednou analýzu všech povinností, které musí být plněny, a poté vyjádřit kolik to bude stát v případě outsourcingu a v případě vašeho zaměstnávání. Získání těchto informací není jednoduché (nestačí pouze sečíst vaše výplaty), ale je možné. Navíc při outsourcingu v tak velké firmě bude dosti pravděpodobně dodavatelská firma požadovat, aby jedna osoba zajišťovala realizaci jí dodaných podkladů v praxi. Jak uvádí JUDr. Dandová, z vašeho datazu není možné ani přibližně říci, která z variant zajištění BOZP je u vás vhodnější. V obecné rovině lze říci, že v tak velké firmě se již vyplatí mít vlastní odborně způsobilou osobu. Též pro hodnocení obsazení zajištění životního prostředí v dotazu chybí podklady. Pokud se na firmu vztahuje povinnost mít odpadového hospodáře, lze v obecné rovině říci, že v tak velké firmě je vhodnější mít svého zaměstnance. Tedy bez konkrétnějších údajů lze těžko usuzovat, ale v obecné rovině se domnívám, že pět osob je opravdu mnoho. Avšak řešit situaci outsourcingem, v obecné rovině považuji též za nevhodné. Konečné rozhodnutí je však na zaměstnavateli, které je za řízení odpovědný.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail