Otevřená pracoviště škodí zdraví

Soudobé výzkumy ukazují, že otevřené kanceláře nejsou pro lidské zdraví tím nejlepším. Vlastně je řada zaměstannců považuje doslova za prokletí. Díky chybějícím stěnám se dozvídají o spolupracovnících intimnosti, které nikdy netoužili znát. Ke ztrátě soukromí a zvýšenému hluku se přidává pocit, že jsou pod neustálým dohledem.

Otevřené pracovní prostory jsou prokletím mnoha zaměstnanců. Chybějící stěny někdy pomáhají dozvědět se o kolezích a jejich blízkých takové intimnosti, které ani vědět nechceme. Znamená to určitou ztrátu soukromí, více hluku a pocit, že jsme pod neustálým dohledem. Není proto divu, že soudobé výzkumy ukazují, že otevřené kanceláře nejsou nejlepší pro lidské zdraví.

Ve Velké Británii pracuje v otevřených prostorech asi 60 % zaměstnanců, což je dvanáctkrát více, než je běžné ve zbytku Evropy. Většina britských zaměstnanců mladších třiceti let nikdy nepracovala jinde než v otevřených prostorech. Odborníci uznávají, že tato pracoviště jsou dobrá pro budování kontaktů a týmovou spolupráci, tyto výhody však přicházejí za vysokou cenu. Ukazuje se, že zaměstnanci by raději pracovali v kancelářích po dvou nebo čtyřech lidech než na jedné ploše s dalšími osmdesáti kolegy. Velká otevřená pracoviště způsobují větší stres v podobě již zmíněného hluku a ztráty soukromí.

Původní myšlenkou práce v otevřených prostorech bylo odbourání hierarchií uzavřených dveří, dosažení větší demokracie a lepší spolupráce. Ve skutečnosti však tato pracoviště připomínají spíše Velkého bratra. Neustálý dohled cítí podřízení i nadřízení. Když chce manažer například něco osobně sdělit podřízenému, v otevřeném prostoru je to nemožné. Musí jej proto pozvat do zasedací místnosti, což všichni ostatní stejně uvidí.

Psycholog Tom Stewart, který se zabývá ergonomií pracovišť, vysvětluje, že tento problém není tak jednoduchý. Nelze tvrdit, že samostatné kanceláře jsou dobré a otevřené prostory špatné. Některým lidem skutečně hluk a nesoukromí způsobují velký stres, jiné však stresuje izolace a nedostatečná sociální podpora. Ideální je podle něho organizovat pracoviště rozdělením do několika oblastí. Nezáleží na tom, zda zvolíte tradiční stěny nebo jen jasně vymezené prostory. Rozdělní pracoviště již samo o sobě udržuje sociální kontakty bez toho, aby se zaměstnanci cítili pod neustálým dohledem.

Pro osoby pracující s důvěrnými daty klientů je práce v open space jednoduše peklem. Mohou například těžko nechat na stole ležet důležité dokumenty a odejít například k automatu na kávu. Při telefonním hovoru zase mají silné nutkání mluvit přidušeně a k tomu se otáčet nebo rozhlížet, kdo právě naslouchá. A nemusí být přitom vůbec paranoidní. Jako kompromisní řešení se nabízí skleněné stěny bránící šíření hluku, ale zároveň zachovávající vzdušnost a pocit demokratického rozdělení prostoru.  

Důležité je vědět, kam se posadit

Pokud přeci jen skončíte v kanceláři typu open space, je třeba se správně posadit. Máte-li ovšem ten luxus volby. Rozhlédněte se kolem. Kdo bude sedět vedle vás a kdo naproti? Kdo uvidí obrazovku vašeho počítače? Koho uslyšíte při telefonování? Vaše konkrétní místo může mít zásadní vliv na vaši každodenní činnost v rámci firmy i budoucí kariéru.

Pozornost je třeba věnovat i osvětlení nebo klimatizaci. Asi nikdo nebude chtít sedět na místě, kam celou pracovní dobu proudí studený vzduch, nebo tam, kde mu budou silné zářivky svítit přímo do monitoru. Nejlepší místa jsou tradičně přímo u oken.

Móda otevřených kanceláří podle všeho zdaleka není na ústupu, jako je tomu v řadě vyspělých zemí světa. Nelze je však obecně zatracovat, ani jim nekriticky aplaudovat. Spíše racionálně uvažovat, pro které profese, týmy či firmy jsou vhodné a pro které nikoliv.

ZDROJ:
Otevřená pracoviště škodí zdraví. In Management.cz [online]. Praha: TrimCon, 2007 [cit. 01-03-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.management.cz/?nav=svet&detail=otevrena-pracoviste-skodi-zdravi>.

Hynek, Jiří. Škodí otevřená pracoviště zdraví? Personál, č. 2, 2007, s. 30.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail