Ostatní směrnice ke kterým se vyskytují normy

V tabulce jsou uvedené seznamy evropských harmonizovaných norem publikovaných v Úředním věstníku EU, které byly jako harmonizované evropské normy stanoveny v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob a jsou přiřazeny k ostatním směrnicím.
Předmět směrnice Číslo směrnice, nařízení Pozměněno, doplněno Úřední věstník EU ** Datum schválení Evropské normy
1.
Zavedení v ČR
Právní předpis
Domácí elektrické spotřebiče
 (EU) č. 1016/2010 prováděcí nařízení  L293/31/2010  10/11/2010 OJC 336 z 17.11.2011  
Domácí elektrické spotřebiče 86/594/EHS
nahrazena
2005/32/ES
nahrazena
2009/125/ES
 -- L 344/24/86

L91/29/05

01/12/86

06/07/05

 OJC 92 z 10.4.2010
OJC 16 z 22.1.2010
OJC 85 z 8.4.2006 
OJC 111 z 11.5.2005
OJC 012 of 2004-01-16
Nařízení vlády 
č
. 9/2002 Sb.
Kosmetické přípravky 76/768/EHS
nahrazena
(ES) č. 1223/2009
   L262/169/76

 

L 342/59/09

 30.11.09 OJC 123 z 21.4.2011  
Všeobecná bezpečnost výrobků

2001/95/ES

 2006/514/ES
Viz. rozhodnutí 2009/490/ES

L 011/4/01
L 200/35/06

23/06/96
22/07/06

 

OJC 336 ze 17.11.2011
OJC 115 z 13.4.2011

Zákon
č. 102/2001 Sb.
Energet. účinnost domácích spotřebičů 2010/30/EU

(EU) č. 1059/2010

 

 doplnění

L153/1/10 19/5/2010  OJC 336 ze 17.11.2011  
Energet. účinnost domácích spotřebičů 92/75/ES
se zrušuje od 21.7.2011

Provedeno
95/12/ES
95/13/ES
2002/40/ES nahrazena
2010/32/EU

94/2/ES
96/60/ES
97/17/ES
98/11/ES
 L 297/195/92
L045/1/94
L266/1/96
L118/1/97
L071/1/98
L 136/1/95
L 136/28/95
L128/45/2002
L 153/1/2010
22/09/92
21/01/94
19/09/96
16/04/97
27/01/98

23/05/95
23/05/95
08/05/02

OJC 144 z 3.6.2010
OJC 322 z 30.12.2009
OJC178 z 15.7.2008
OJC271 z 24.7.2007
OJC329/5 z 24.12.2005)
(OJC329/7 z 24.12.2005
 Vyhláška MPO
č 442/2004 Sb.
Poštovní služby Společenství 97/67/EHS 2002/39/ES
2008/6/ES
L 015/14/98
L 176/21/02
L 52/03/08
15/12/97
10/06/02
20/02/08
OJC 030 z 5.2. 2005 Zákon
č. 29/2000 Sb.
Nebezpečné látky a přípravky 76/769/EHS

Title and reference

L 262/201/76 27/07/76 OJC 060 z 15.3.2007
(OJC 023 z 28.1.2005)
Zákon
č. 356/2003 Sb.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení – OEEZ (WEEE)

2002/96/ES
reference

2003/108/ES

L 037/24/03

L 345/106/03

 27/01/03

08/12/03

 --

Vyhláška MF a MŽP
č. 352/2005 Sb.

       

Poznámky:
*)   Číslo věstníku / strana / rok vydání.
**)  České znění se vyskytuje pouze u seznamu evropských norem publikovaných po 1.5.2004
***) Nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., 281/2009 Sb., 490/2009 Sb., 155/2010 Sb. a 34/2011 Sb. 

Pokud je seznam norem k dispozici v českém znění, (od data 1.5.2004) je odkaz ve tvaru např. OJC 111 z 11.5.2005. Pokud je v anglické verzi (před datem 1.5.2004) je odkaz ve tvaru např. OJC 012 of  2004-01-16.
U odkazu reference jsou uvedeny v anglickém znění další dokumenty týkající se této problematiky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail