Osoba odborně způsobilá v PO

Semináře, kurzy

Přípravný odborný kurz ke získání kvalifikace dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Datum konání
11.10.2019 - 24.11.2019
Místo konání
Hotel Prometheus, Hudcova 367/78, Brno
Pořadatel
ALSIM s.r.o.
http://www.alsim.cz

Proč si vybrat tento kurz

Vyberte si tento odborný přípravný kurz, pokud:

Chcete získat předepsanou kvalifikaci podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

Uvítáte konání kurzu mimo klasickou pracovní dobu (pátky od 14:00, soboty, neděle – celkem 12 dnů).

Hledáte kvalitní lektory, kteří umí zaujmout a udržet pozornost.

Preferujete kombinaci výkladu s konkrétními praktickými příklady a zkušenostmi.  

Potřebujete získat ucelené znalosti nezbytné k vykonání zkoušky odborné způsobilosti.

Vědět, jak teoretické povinnosti úspěšně aplikovat v praxi.

Se chcete orientovat i v širších souvislostech.

Informace o přípravném kurzu „Technik požární ochrany“ naleznete zde.

 

Doplňující informace

Osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně vydá účastníkům přípravného kurzu ministerstvo vnitra na základě úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Průběh zkoušky je upřesněn v § 20 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

K vydání osvědčení o odborné způsobilosti si každý účastník připraví kolek 1.000,-Kč, který není zahrnut v ceně přípravného kurzu.

Každý účastník obdrží učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; přehled otázek pro písemný test a další.

Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail