Osamocený zaměstnanec ve stravovacím provozu

Zdroj: 

Může kuchařka ve stravovacím provozu pracovat osamoceně, když pracuje do večerních hodin? Pracuje se zařízeními připojenými do elektřiny a také s plynovými zařízeními (sporák, hořák atd.) Podle mého názoru by na směně neměla být sama a měla by s ní být třeba pomocná kuchařka, kdyby se cokoliv stalo, aby se dala včas poskytnout první pomoc.

V § 5 odst. 1 písm. e) z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. Tato ochrana může být například zajištěna prostřednictvím kontroly osamoceného zaměstnance po nějaké době práce jiným pracovníkem nebo telefonicky. Více informací o osamoceném zaměstnanci je v tomto článku.

Autor článku: 

Komentáře

V průběhu své praxe se často

08.04.2022 - 07:14 Norbert Chalupa
V průběhu své praxe se často setkávám s podobnými dotazy a mnohdy mi to přijde malinko úsměvné v souvislosti s níže uvedeným, aniž bych obavu tazatele jakkoli snižoval. Od r. 1982 do r. 1994 jsem pracoval v podzemí a mohu říct, že v průměru 1/5 – 1/4 všech směn jsem pracoval osamoceně, tzn., že jsem byl 1 000 metrů v podzemí a kupř. 3 km od jámy (pro neobeznámené - od výtahu). Telefon, kterým jsem se mohl dovolat pomoci, nebo čehokoli jiného, byl od mého pracoviště kupř. 200, 300 metrů. Žádná jiná možnost nebyla, všude tma, pouze moje osobní lampa, která za ta léta v podzemí 2x vypověděla poslušnost… Dalších krizových situací bylo nesčetně. Pravda, jak můžete vidět z dat, bylo to v minulém století. V 21. století je už to zcela jistě i jinak v podzemí… Z mého pohledu skutečně nevidím problém v tom, že by pracovnice nemohla jako kuchařka pracovat osamoceně, přestože i tam může dojít k úrazům s fatálními následky. Ale v dnešním digitálním prostředí? Pochopitelně, jak správně odpověděla redakce, za dodržení všech požadavků vyplývajících zejména ze zák. č. 309/2006 Sb. a zákoníku práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail