Oprávnění ke kontrole konstrukcí jeřábů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Prosím o radu ohledně osvědčení/oprávnění ke kontrole konstrukcí jeřábů. K revizím a zkouškám některých typů jeřábů je dle ČSN 270142 třeba doložit protokoly o běžných a podrobných prohlídkách ocelové konstrukce jeřábu a jeřábové dráhy v souladu s ČSN 73 2604. Soudím tedy, že běžná prohlídka ocelové konstrukce není suplována revizí jeřábu a podrobná prohlídka ocelové konstrukce revizní zkouškou (jejíž součástí jsou dynamická a statická zkouška s přetížením), že prohlídky ocelové konstrukce nejsou automaticky „schovány“ v revizích zdvihacího zařízení, ale je to jiný úkon a „papír“ od jiné způsobilé osoby. Kdo může býti touto osobou a kde je patřičná kvalifikace zakotvena (kromě zmíněné ČSN 73 2604)? Mohu si já, revizní technik zdvihacího zařízení s úplným středním elektrotechnickým vzděláním, doplnit kvalifikaci nebo se proškolit a stát se tak odborně způsobilou osobou pro provádění prohlídek ocelových konstrukcí (alespoň běžných, ideálně i podrobných)?

Prostudováním obsahu Vašeho dotazu a dále na základě konzultace s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a zpracovatelem normy ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb Vám sdělujeme následující. V problematice kontroly a údržby ocelových konstrukcí se vychází z druhé věty předmluvy: „Tato norma se vztahuje i na ocelové konstrukce nevyžadující stavební povolení“, rozumí se tedy, dle informací od zpracovatele této normy, kontrola a údržba ocelových konstrukcí, například rýpadel, jeřábů, tzn. všech konstrukcí charakteru ocelových konstrukcí. 

Navážeme-li na výše uvedené, pak revizní technik zdvihacích zařízení, který má pro tuto činnost platné osvědčení o odborné způsobilosti vydané na základě zkoušky, může provádět kontroly a údržby ocelových konstrukcí ve smyslu čl. 6 ČSN 73 2604 (duben 2012), což je minimální standard v dané oblasti.

Dále Vás informujeme, že například v této velmi specifické problematice je vhodné se obrátit na Asociaci ZZ-ČR z.s.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail