Oprava za chodu stroje způsobila amputaci prstů pracovníka

Zdroj: 
Pracovník – dělník v kovárně - prováděl opravu v pracovním prostoru lisu a stroj zapomněl vypnout. Toto opomenutí ho stálo amputaci čtyř prstů na pravé ruce.

Situace

Dva pracovníci pracovali u lisu LDO 315A. Jeden pracoval na pracovišti ohřevu výkovků. Druhý předehřáté výkovky odebíral a za pomocí zakládacích kleští je vkládal do nástroje ustaveného na lisu, kde prováděl ostřižení výkovků. Po určité době se prostřídali.

Úrazový děj

Postižený pracovník prováděl na lisu ostřižení výkovků.  Po ostřižení 150 ks výkovků došlo na pravém ostřihu nástroje k uvolnění střižníku (trnu). Pracovník přerušil práci na stroji za účelem utažení střižníku, stroj ale nevypnul. Připravil si inbus klíč a přizval ke spolupráci svého kolegu, který za pomoci dřevěného hranolu přidržoval střižník, aby zabránil jeho otáčení. Při dotahování inbus klíčem pracovník pravou rukou sešlápl nožní ovládací pedál, došlo ke zdvihu beranu lisu se střižníkem, který přidržoval pravou rukou v prostoru střižnice (spodního ustřihovacího kroužku), čímž došlo k amputaci 1. až 4. prstu na jeho pravé horní končetině.

Šetření úrazu

Zaměstnavatel doložil zdravotní způsobilost pro pracovní zařazení postiženého zaměstnance i doklad o provedeném školení. Z návodu k obsluze, se kterým byl zaměstnanec seznámen, vyplývá povinnost obsluhy při pracovní činnosti v pracovním prostoru lisu stroj zastavit. K ustřihovacímu lisu měl zaměstnavatel vyhovující závěrečný zkušební protokol po rekonstrukci stroje. Zaměstnavatel tedy neporušil žádný předpis k zajištění bezpečnosti práce.

Zaměstnanec porušil § 106 odst. 4 písm. d) zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů – nedbal podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost svého kolegy, kterého se bezprostředně dotýkalo jeho jednání. Zaměstnanec nedodržel při pracovní činnosti utahování střižníku odstřikovacího nástroje v pracovním prostoru lisu povinnost zastavit, vypnout stroj v souladu s bezpečnostními pokyny a předpisy, s kterými byl prokazatelně seznámen v průběhu zaškolení na pracovišti a při periodickém školení.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:
Seznámení zaměstnanců s pracovním úrazem, proškolení zaměstnanců s návody k obsluze. Tato opatření lze hodnotit jako dostatečná.

Postiženému nelze uložit pokutu, protože porušením povinností nebyla naplněna skutková pokuta spáchání přestupku, tak jak jsou definovány v § 17 z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail