A opět alkohol, tentokrát při demontáži lešení

Pracovní úrazy, kde hrál velkou roli alkohol, se vyskytují často. Tento je o to závažnější, že se jedná o požití alkoholu na lešení, což mělo za následek zhroucení konstrukce lešení. Nezřídka se stává, že pracovníci tvrdí, že požili alkohol až po pracovním úrazu.

Situace

Postižený zaměstnanec pracoval jako lešenář. Úraz se stal při demontáži lešení a byli u něj přítomni ještě další dva zaměstnanci.

Úrazový děj

V den, kdy se úraz stal, bylo lešení již částečně zdemontováno a ostávalo ze 4 pater o výšce 8 m. Před demontáží 3. patra trubkového lešení postižený odkotvil veškeré kotvy ve 2. patře lešení. V této fázi tak konstrukce ztratila stabilitu vzhledem k fasádě budovy a stala se samostatně stojící. Při demontáži 3. patra trubkového lešení pak došlo k výkyvu a následnému zhroucení celé zbývající konstrukce lešení. V ten moment se na třetím patře zbytku lešení nacházeli dva pracovníci. Jednomu se podařilo zachytit zábradlí u balkónu obytného domu, po kterém nakonec vylezl a tak vyvázl bez zranění. Postižený se také zachytil části balkónu, ale nedokázal po něm vyšplhat nahoru a po několika minutách byl nucen se pustit. Tak došlo k jeho pádu z výšky 4,2 m na rozmezí přilehlého chodníku a veřejné komunikace. Při pádu postiženému spadla přilba z hlavy!!! Postižený při pádu narazil temenem hlavy na hranu stohovaných podlahových dílců a byl částečně sklapován. Způsobil si otřes mozku, pohmoždění prvního bederního obratle a pohmoždění pánve.

Šetření úrazu

Podle výpovědí zúčastněných zaměstnanců kontrolované osoby postižený a jeho kolega, který s ním byl na lešení,  požil před vznikem pracovního úrazu, tedy v průběhu pracovní doby, alkohol. Postižený tvrdil, že vypil jedno desetistupňové pivo, ale test na alkohol odmítl. Jeho kolegovi byla provedena Policií ČR dechová zkouška s pozitivním výsledkem 0,96 ‰. Prý měl jedno desetistupňové pivo krátce před úrazem a těsně po úrazu vypil další dvě!!!

Zjistilo se, že zaměstnanci byli vybaveni OOPP a měli náležitou zdravotní i odbornou způsobilost.

Porušení povinností zaměstnavatele:
§ 101 odst. 1 zákoníku práce: nesplnil svou povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům, když dostatečným způsobem nekontroloval, jestli zaměstnanci nepožívají alkohol a jiné návykové látky na pracovišti (v pracovní době i mimo pracoviště) nebo nevstupují na pracoviště pod jejich vlivem. Tentýž paragraf zákoníku práce zaměstnavatel porušil, když nedostatečným způsobem nekontroloval dodržování vlastních bezpečnostních zásad prezentovaných technologickým postupem montáže a demontáže trubkového lešení.

Porušení povinností zaměstnance:
§ 106 odst. 4 zákoníku práce: nesplnil svou povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, když při demontáži trubkového lešení odstranil kotvy ve 2. patře konstrukce lešení a tím narušil stabilitu zbytku demontované konstrukce. Hrubě tím porušil technologický postup demontáže lešení a minimální technický standard ČSN 73 8107, čl. 6.3.3 a ČSN 73 8107 čl. 7.8.

Závěr
Příčinou vzniku pracovního úrazu byl zejména nesprávný technologický postup demontáže konstrukce lešení a též výkon práce ve výškách pod vlivem alkoholu. V průběhu šetření vyplynulo, že přítomnost alkoholu na pracovišti nebyla ojedinělá. Potenciální škody na majetku a ohrožení osob vlivem zřícení konstrukce lešení na přilehlou komunikaci mohly být v tomto případě ještě mnohem vyšší. Zaměstnavatel v plné míře odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců. Se zaměstnavatelem – kontrolovanou osobou – bylo zahájeno řízení za účelem udělení pokuty za správní delikt podle závad uvedených v protokolu.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail