Opakovaný pracovní poměr na dobu určitou

Dotaz byl publikován v Novinách Odborového svazu státních orgánů a organizací č. 12a/2018 a odpověděl na něj JUDr. Pavel Sirůček.

Bude mi končit v pořadí třetí pracovní smlouva na dobu určitou, vždy na jeden rok. V žádné ze smluv nebylo uvedeno, že pracuji na místě matky, která je na rodičovské dovolené. Ta si nyní požádala o další prodloužení rodičovské dovolené o rok. Zaměstnavatel prý se mnou nemůže uzavřít smlouvu na další jeden rok, i když já mám o takovou smlouvu zájem. Matka, kterou zastupuji, si pracovní poměr nechává přitom jen pro jistotu, nepočítá s návratem a zaměstnavatel má zájem, abych pro něj dále pracovala, jak další rok a poté trvale. Může tedy zaměstnavatel se mnou uzavřít další smlouvu na dobu určitou?

Váš zaměstnavatel má bohužel pravdu. Problém je řešen v zákoníku práce § 39 odst. 2) cituji: „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení."

Jinými slovy, po skončení prvého pracovního poměru na dobu určitou lze tento pracovní poměr opakovat pouze dvakrát. A je jedno, zda byl uzavřen na jeden rok nebo na 3 roky Je to prostě zásada „3x a dost“. Musíme si uvědomit, že pracovní poměr na dobu určitou řadíme mezi tzv. prekérní pracovní poměry, které nedávají takové ekonomické a sociální jistoty jako pracovní poměry na dobu neurčitou. Proto tato právní úprava nemá za cíl šikanu zaměstnance. Naopak jej má chránit před nekonečným řetězením takto pojatých pracovních poměrů.

Konstatujete, že pracujete na místě matky, která je na rodičovské dovolené. Podle mého názoru byl s vámi uzavřen pracovní poměr na dobu určitou pro vás nešťastně, a to vždy na jeden rok s přesným datem jeho ukončení. Výhodnější by bylo, kdyby byl uzavřen do ukončení rodičovské dovolené zaměstnankyně, kterou zastupujete. Tam by sice byl také tříletý časový limit pro uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, ale byl by prostor – v případě potřeby – jej ještě dvakrát prodloužit.

Možná však, že jste použila výraz „požádala o další prodloužení rodičovské dovolené o rok“, kterým se lidově popisuje i situace, že žena požádá po skončení tříleté rodičovské dovolené o roční neplacené volno do 4 let dítěte. Tříletá rodičovská dovolená se totiž neprodlužuje. Tady by záleželo na tom, za jakých podmínek bylo zaměstnankyni neplacené volno poskytnuto, a zda zaměstnavatel s ní do budoucna jako se zaměstnancem počítá. A zda - na základě tohoto předpokladu – bude zaměstnavatel ochoten v dohodě s vámi ukončit pracovní poměr na dobu určitou a uzavřít s vámi pracovní poměr na dobu neurčitou. Stejně tak se může váš pracovní poměr změnit na dobu neurčitou, a to automaticky, pokud i po uplynutí sjednané doby budete s vědomím zaměstnavatele dál vykonávat svou práci.

Shrnuto:

  • Zaměstnavatel může uzavřít se svým zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou pouze 3x po sobě.
  • Počet těchto opakování nelze překročit. Ani tehdy, kdyby byly tyto pracovní poměry uzavřeny třeba pouze na jeden měsíc.
  • Pracovní smlouvu na dobu určitou lze změnit na dobu neurčitou

a) po dohodě zaměstnavatele a zaměstnance,
b) automaticky ze zákona, pokud po uplynutí stanovené doby, na kterou byla uzavřena, zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele dál vykonává sjednanou práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail