Opakování pravidel silničního provozu

Zdroj: 

BESIP připravil přehled základních pravidel, která byla v několika uplynulých letech změněna nebo nově zavedena, a pravidel, která dělají řidičům dlouhodobě problémy.

 • Přednost zprava

Platí všude, kde nejsou dopravními značkami označeny hlavní a vedlejší ulice, např. na parkovištích u obchodních center, v poslední době se ale objevují také pokusy s odstraněním značek na velké ucelené městské ploše, např. na velkých sídlištích (např. Praha 13) nebo v obytných zónách.

 • Znamení o změně směru jízdy na kruhovém objezdu

Od července 2006 se nedává znamení o změně směru jízdy při vjíždění na kruhový objezd, při výjezdu z kruhového objezdu se však znamení o změně směru jízdy dává, stejně jako při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného, pokud jich má kruhový objezd více než jeden.

 • Zip při spojení dvou jízdních pruhů

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.

Zdůraznit je ale třeba formulaci „umožní“ a nikoli „je povinen umožnit“, přičemž i v této situaci platí obecné pravidlo, že řidič vozidla přejíždějícího z jednoho jízdního pruhu do jiného nesmí ohrozit ani omezit řidiče v jízdním pruhu, do něhož vjíždí – nezbytností je proto slušnost a ohleduplnost řidičů.

 • Přednost na přechodu pro chodce

Diskuse o nové úpravě pravidel na přechodu pro chodce v mnoha lidech vytvořila dojem, že mohou kdykoli vstoupit na přechod před jakékoli přijíždějící vozidlo, protože mají na přechodu absolutní přednost; ve skutečnosti však zákon uvádí, že chodec nemá přednost před tramvají a že nesmí vstupovat na přechod pro chodce bezprostředně před blížícím se vozidlem a přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy.

 • Používání zimní výbavy

V ČR není zavedeno plošné povinné používání zimní výbavy, ale na komunikacích všech typů se mohou řidiči setkat se značkou „Zimní výbava“, která jim přikazuje v období od 1. listopadu do 31. března pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik na všech kolech (u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg na všech hnacích kolech); použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů, a to v úsecích, kde je dostatečná vrstva sněhu.

Novou, letos zavedenou povinností pro řidiče osobních i nákladních automobilů je v uvedeném období na celém území ČR použít zimní pneumatiky tam, kde se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza a nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat tyto podmínky; tato povinnost se nevztahuje na případy nouzového dojetí s náhradní pneumatikou.

 • Používání dětských zádržných systémů, poutání spolucestujících

V mysli řidičů přežívá letité pravidlo o zákazu vozit dítě na předním sedadle do 12 let jeho věku, ve skutečnosti toto pravidlu již od července 2006 neplatí – zákon pouze říká, že dítě, které váží do 36 kilogramů včetně a měří do 150 centimetrů včetně, musí být převáženo v dětské autosedačce. Pokud však dítě hmotností nebo výškou přesáhne alespoň jeden z uvedených údajů, může být bez ohledu na věk přepravováno i na předním sedadle, pokud je ovšem připoutáno bezpečnostním pásem.

Druhé omezení se týká přepravy dětí v nejmenších autosedačkách, tzv. kolíbkách, které se umisťují proti směru jízdy – zákon předepisuje, že na předním sedadle vybaveném airbagem může být taková sedačka umístěna pouze v případě, kdy byl airbag uveden mimo provoz (deaktivován), a pokud to není možné, autosedačka nesmí být na předním sedadle umístěna.

 • Poutání spolucestujících na zadních sedadlech

Často ignorovaná povinnost, zákon však hovoří jasně – přepravovaná osoba je povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno – o předním nebo zadním sedadle tedy není řečeno ani slovo a povinnost platí na všech sedadlech, která jsou pásem vybavena.

 • Povinnost dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty

Cyklistu už několik let musíme předjíždět jako jakýkoli jiný dopravní prostředek, tedy vždy dávat znamení ukazatelem změny směru jízdy, a to na začátku i na konci předjížděcího manévru.

 • Zákaz přepravovat na druhém sedadle motocyklu osobu mladší 12 let

Běžně se porušuje např. v rekreačních oblastech při jízdě na skútru.

 • Nadále trvající nulová tolerance k alkoholu

Nedávné zrušení bodování za alkohol v případě, že je zjištěno do 0,3 promile alkoholu, si někteří řidiči přeložili jako vstřícnost zákona např. k jednomu pivu – opak je ale pravdou, i když nehrozí body, stále jde o přestupek s pokutou.

 • Svícení za nesnížené viditelnosti

I v tomto případě došlo ke zrušení bodů za tento přestupek, ale povinnost zůstala zachována a za její porušení hrozí pokuta.

 • Používání reflexních vest

Mezi povinnosti řidiče stanovené zákonem patří mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu, nachází-li se v souvislosti s nouzovým státním mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec; tato povinnost neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

 • Vytvoření průjezdného jízdního pruhu v koloně stojících vozidel

Povinnosti platí již několik let, ale řidiči se s ní zatím příliš nesžili. Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou třímetrový jeden průjezdný jízdní pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy, přitom mohou vjet na krajnici nebo střední dělící pás; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, týká se tato povinnost řidičů v levém a středním jízdním pruhu.

Komentáře

Poděkování

21.10.2011 - 08:52 Václav Syrový
Děkuji. Syrový.

Přednost zprava platí i na kruhovém objezdu

31.10.2011 - 15:51 Pavel Hail
Stále postrádám výklad změny přednosti na kruhovém objezdu. Z dikce zákona vyplývá, že pokud je objezd označem dopravními značkami - na příjezdech "Dej přednost v jízdě" a unitř před každou přípojkou "Hlavní silnice" tak má přednost kdo jede po okruhu. Logicky pokud tam tyto značky nejsou platí přednost zprava, tedy má ji ten kdo na kruhový objezd vjíždí. Uvnitř mnoha kruhových objezdů ale značky chybí a všichni předpokládají že na příjezdech jsou (čtou je zezadu podle tvaru). Správně by se v tomto případě měl zastavit provoz - přijíždějící dává přednost podle značky a řidič uvnitř dává přednost zprava, protože nemá značku "Hlavní silnice". V praxi jezí všichni postaru, když ještě existovala "přednost zleva", tedy tzv. institut kruhového objezdu.

Uvedení na pravou míru

02.11.2011 - 12:17 Herman Riedel
Dobrý den, dle mého názoru je v posledním odstavci přiloženého dokumentu uvedena nepravda, ba přímo obrácený výklad zákona - viz citace ze zákona: (8) Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail