Opakované vyplácení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Musí zaměstnavatel po přiznané nemoci z povolání vyplácet pracovníkovi opakovaně náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění po každé pracovní neschopnosti způsobené touto nemocí z povolání? U pracovníka zaměstnaného dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (specifický druh pracovněprávního vztahu) se projevila nemoc z povolání - malárie získaná na zahraniční pracovní cestě. Nemoc z povolání byla stanovená klinikou pracovního lékařství a uznána zaměstnavatelem. Pracovník nebyl přeřazen na jiné pracovní místo, takže patrně i nadále může bez omezení vykonávat svoji dosavadní pracovní činnost. V průběhu dvou měsíců měl pracovník tři pracovní neschopnosti, každou v délce trvání cca 2 až 3 dny. Po ukončení každé pracovní neschopnosti mu klinika pracovního lékařství vystavila bodové ohodnocení v řádech desítek tisíc korun, které zaměstnavatel následně vždy uhradil (v tomto případu v jeden den). Je tento postup možný? Lze takto postupovat i v jiných případech, kdy následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dochází k opakování pracovní neschopnosti?

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je náhradou nemateriální újmy a poskytuje se zpravidla jednorázově. V případě odškodnění za bolest se tak děje na základě lékařského posudku příslušného zdravotnického zařízení až v době stabilizace bolesti, tj. lze-li považovat zdravotní stav za ustálený. U ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek. Právní úprava umožňuje znovu přehodnotit otázku ztížení společenského uplatnění ve shora uvedeném případě (§ 5 odst. 2 a § 8 odst. 2 vyhlášky č. 440/2001 Sb.). Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

Ve Vámi popisovaném případě je však otázkou, zda příslušný lékař postupoval v souladu se shora uvedenou úpravou při opakovaných krátkodobých pracovních neschopnostech. V tomto směru není možné z naší strany věc posoudit.

 

Autor článku: 

Komentáře

Stran opakované náhrady za

15.12.2014 - 11:31 Radoslav Vlasák
Stran opakované náhrady za bolest - svého času bylo praktikováno (a mělo by tak být zcela jistě postupováno i dnes), že pokud poškozený zaměstnanec postoupil další operaci či jiný léčebný zákrok (samozřejmě v souvislosti s původním pracovním úrazem), měl nárok na náhradu bolesti, kterou ve vazbě na tuto operaci či zákrok utrpěl, byly-li zároveň splněny všechny dané podmínky pro její přiznání. Tedy nárok na opakované odškodnění bolesti.

způsob odečtení z bod.ohodnocení nově hodn. ztížení spol...?

08.03.2018 - 13:04 Kateřina Veselá
...Není mi jasný způsob odečtení z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaného: 1.) např. 500 bodů minus 300 bodů=200 bodů x 250 = Kč 50.000,-- nebo 2.) stejná výše bodů jako u 1.) ale ještě se porovná výše bodů podle vyhl. 440/001 Sb. oproti nař. vlády 276/2015 Sb., což pak bude mnohem nižší částka k výplatě? děkuji, Krásný den KV

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail