OOPP v elektrotechnice

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Mám problém s jednou dodavatelskou firmou, která u nás provádí údržbu, opravy a montáže v elektrických rozvaděčích (rozvodných skříních) NN strojů na výrobní hale. V naší společnosti je stanoveno používání ochranné přilby. Když jsem jednoho ze zaměstnanců dodavatele, který přilbu při práci nepoužíval, oslovil, aby svůj nedostatek napravil, bylo mi řečeno, že jim několik "bepečáků" říkalo, že při práci na rozvaděči se přilba nosit nesmí a že je na to nějaký předpis. Za svou praxi jsem nikdy nic takového neslyšel, proto se chci zeptat, jak to tedy je.

Nejdříve k problematice OOPP obecně. Některé právní a technické předpisy, které řeší problematiku osobních ochranných prostředků:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, řeší poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. stanovuje technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních stanovuje požadavky na bezpečnou obsluhu elektrických zařízení a práci na nich nebo v jejich blízkosti. Požadavky normy se týkají obsluhy, práce a údržby.

PNE 35 9700 Dielektrické pracovní pomůcky pro distribuční a přenosovou soustavu, platí pro použití a zkoušení pomůcek pro práci a obsluhu elektrických zařízení v distribučních soustavách s jmenovitým střídavým napětím nad 1 kV a přenosové soustavě provozovaných rozvodnými energetickými společnostmi.

PNE 38 1981 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy určuje minimální množství a druhy osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy provozovaných rozvodnými společnostmi z hlediska bezpečnosti, které musí být při obsluze a údržbě k dispozici.

PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie.

Dalším předpisem určujícím kdy a jaké OOP je nutno použít, je místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) vypracovaný na základě analýzy rizik na pracovišti.

Mezi OOP v elektrotechnice patří:

  • ochranná helma,
  • ochranné brýle,
  • ochranné dielektrické rukavice,
  • ochranné dielektrické galoše,
  • pracovní oděv (při práci pod napětím pouze dlouhé rukávy!) apod.

Všechny elektrické provozovny (vnější vliv BA4) a uzavřené elektrické provozovny (vnější vliv BA5) musí být vybaveny předepsanými prostředky a pomůckami, dle charakteru a velikosti jmenovitého napětí provozovny. Vybavení elektrických provozoven musí být uvedeno v MPBP a v návodu na obsluhu a údržbu konkrétních provozoven.

Vybavení elektrické provozovny dielektrickou ochrannou přilbou určuje provozovatel podle potřeby. Pokud jsou pravidelná údržba a opravy rozvoden zajišťovány externími dodavatelskými firmami, musí být pracovníci této externí firmy provádějící opravu a údržbu vybaveni vlastními výše uvedenými osobními ochrannými prostředky v rozsahu prováděných činností.

Zákaz nošení přilby na pracovišti se může týkat přilby, která svými vlastnostmi nevyhovuje prováděné činnosti (práce pod napětím, práce na potenciálu). Osobní výstroj (pracovní oděv) a osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být voleny k možným elektrickým rizikům.

Za svoji dlouholetou praxi jsem se také nesetkala v popsaném případě s povinností ani se zákazem pro montéra nosit izolační helmu, vše ale záleží na analýze rizik a MPBP.

Autor článku: 

Komentáře

Poděkování paní Blažkové.

15.09.2014 - 09:20 Václav Syrový
Paní Blažková, děkuji za Váš příspěvek, který mě jako vždy ušetří spoustu práce a studia když to potřebuji. Jenom bych do předpisů možná doplnil NV 495/2001 Sb., i když tam o elektřině toho mnoho není ( v podstatě elektrická rizika a ochrana zcela absentují), ale v tabulce pro vyhledání rizik je i sloupeček 8 elektřina. Ještě jednou děkuji a přeji pěkný den. Syrový.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail