OOP v roce 2019. Dodávání OOP dle nového nařízení PPE-R po skončení přechodného období

Semináře, kurzy

Od 21. dubna 2019, po skončení přechodného období, musí osobní ochranné prostředky uváděné na trh (každý kus) plně splňovat požadavky nového nařízení (EU) 2016/425 (PPE-R). Výrobky bez připojení EU prohlášení o shodě s PPE-R nelze uvádět na trh. Je potřeba plnit nové povinnosti dovozců a distributorů a konkretizované povinnosti výrobců.

Datum konání
24.04.2019 - 24.04.2019
Místo konání
Praha
Pořadatel
ING. DUŠAN POLÁČEK informace o technické legislativě
http://www.oop2019.cz

Konzultační seminář k požadavkům na osobní ochranné prostředky pro jejich výrobu, dovoz a distribuci v ČR a EU (prohlášení o shodě, označení CE). Aktuální legislativa a požadavky nařízení (EU) 2016/425 („PPE Regulation – PPE-R“), které zrušilo a nahradilo dřívější směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády č. 21/2003 Sb.

Dotýká se širokého spektra výrobků pro profesionální použití i pro spotřebitele. Pracovní OOP, sportovní potřeby, hobby a domácí pomůcky či výrobky pro děti (např. oblečení na ochranu před UV zářením).

URČENO pro výrobce, dovozce a distributory OOP, pro obchodníky prodávající pod vlastní značkou (ač sami nevyrábějí) a potencionální zplnomocněné zástupce „neunijních“ výrobců (výrobky dosud nedodávané do EU).

Rekapitulace požadavků pro uvádění na trh (výroba, dovoz) a distribuci, požadavky nové legislativy, rozdíly a nové výrobky, přechod ze „starého na nové“, uplatnění přechodného období pro dodávání výrobků a pro certifikáty.

Nové povinnosti výrobců, dovozců a distributorů (zcela nově pro dovozce a distributory), nové informace k uplatňování PPE-R.

Pro účastníky možnost zaslat předem dotazy a nejasnosti k probrání na semináři.

K dispozici podklady ke školení, občerstvení a oběd.

PROGRAM:

+  Přechod na novou legislativu, Přechodné období pro dodávání OOP a pro doklady o shodě

+  Nové prvky nařízení PPE-R a hlavní rozdíly,   

+  Výrobky podléhající / vyjmuté z působnosti PPE-R, kategorizace OOP

+  Základní požadavky, postupy posuzování shody, doklady o shodě a EU prohlášení o shodě

+  Označování OOP a doprovodné informace

+  Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů

+  Shoda výrobků a její prokazování, činnost NB, řešení změn (výrobku – předpisu – normy)

+  Zkušenosti z ověřování vyráběných a dovážených OOP

+  Nové informace k uplatňování PPE-R.

Podrobné informace a přihláška na www.OOP2019.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail