OOP proti rostlinolékařským a chemickým rizikům

Ochrana pracovníků v zemědělství proti herbicidním přípravkům je vážným tématem ochrany zdraví a aktuálně je řešena i ve Fóru chemická rizika Euroshnetu.

Ochrana pracovníků v zemědělství proti herbicidním přípravkům je vážným tématem ochrany zdraví a aktuálně je řešena i ve Fóru chemická rizika Euroshnetu. Byly provedeny různé studie o kontaminaci těchto pracovníků v závislosti na různých podmínkách (např. při práci ve sklenících,době expozice těchto pracovníků, materiálu OOP a dalších faktorech). Vybrané aktuální články na toto téma jsou uvedeny níže:

autor:  Alain Mayer
           datum: 2007-07-13
           Fórum chemická rizika

Universita v Bordeaux (Alain Garrigou and Isabelle Baldi) v roce 2006 vydala ergo-toxikologickou studii  téma reálné kontaminace pěstitelů vína rostlinolékařským produkty. Výsledky této studie naléhavě nastolují otázku reálné účinnosti ochranného oděvu proti chemikáliím typu 4, který je doporučován výrobci pro zacházení s rostlinolékařským produkty. Podle výsledků této studie někteří pracovníci s tímto OOP byli více kontaminováni než nechráněné osoby. Dodatečné laboratorní testy podle EN 374-3 „Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií“ potvrdily pro základní herbicidové výrobky (koncentrované i zředěné)rezistenční dobu menší než 10 minut, což je nedostatečné pro běžné nošení v osmihodinové pracovní směně.

Z tohoto důvodu bylo zasláno varování všem francouzským úřadům, kterých se tento fakt týká.

autor: Sylwia Krzemiñska
         datum: 2007-07-27
         Fórum chemická rizika

V institutu CIOP PIB se bylo provedeno vyhodnocení metodiky zkoušky odolnosti materiálů oděvu proti penetraci pesticidy. Metodika byla vytvořena podle doporučení evropských norem EN 369 (nyní EN ISO 6529) z určitými úpravami, které vyplývaly ze specifických vlastností netěkavých a ve vodě nerozpustných biologicky účinných složek pesticidů. Tyto úpravy v první řadě zahrnuly použití pevné sorpce. Metodika zahrnula zkoušky se zředěnými a koncentrovanými pesticidy.

Studie se soustředila na penetraci vybraných biologicky aktivních složek pesticidů (dichlorvos, 2,4-D, cypermethrin) skrz vybrané ochranné materiály. Získané výsledky vykazovaly různé doby průniku od 60 do 480 minut v závislosti na materiálu a aktivní látce a zdůrazňují nutnost dobré organizace práce v zemědělství (výměna,dekontaminace oděvu a jeho nošení pouze během práce s pesticidy).


autor: Jens Kramer
         datum: 2007-07-27
         Fórum chemická rizika

V Německu existuje k tomuto tématu norma DIN 32781 a směrnice BVL. Další informace naleznete zde: http://www.bvl.bund.de/


autor: Eva Cohen
         datum: 2007-09-19
        Fórum chemická rizika

CNMP se mnoho let věnuje výzkumu OOP pro zemědělství s důrazem na ochranné oděvy proti pesticidům, velmi aktuální je problém práce ve sklenících, kde je práce velmi riziková v důsledku hustoty listí a klimatických podmínek.

CNMP se zúčastní projektu SAFE USE INITIATIVE a práce asociace European Crop Protection Association (ECPA). Poprvé byl projekt realizován na jihu Španělska (2003-2005) a později i v dalších zemích jižní Evropy. Výsledky ukazují, že by měl být doporučen chemický ochranný oděv alespoň typu 4. Navzdory této iniciativě problém expozice pracovníků při práci ve sklenících není zcela vyřešen a není stejnorodý ve všech zemích EU. Je nutno čelit hlavně třem problémům:

  •  hledání vhodné osobní ochrany (hlavně oděvu) pracovníka
  •  korelace mezi normami na chemické ochranné oděvy a expozicí pracovníků
  •  vztah mezi normalizací ochranného oděvu a postupem ochrany rostlin (Směrnice 91/414/CEE).

Je zapotřebí různých odborníků k diskusi na toto téma.

Poznámky – citované normy:

  • EN 14605- Protective clothing against liquid chemicals-Performance requirements for clothing with liquid -tight (Type 3) or spray -tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Type PB 3 and PB4 )
  • EN 13034 - Protective clothing against liquid chemicals-Performance requirements for CPC offering limited protective performance against liquid chemicals (type 6 equipment)
  • ISO 6530- Protective clothing against liquid chemicals-Test method: Resistance of materials to penetration by liquids.
  • EN 14786- Protective clothing. Determination of resistance to penetration by sprayed liquid chemicals, emulsions and dipersions-Atomizer test
  • ISO 22608- Protective clothing.Protection against liquid chemicals- Measurement of repellency, retention and penetration of liquid pesticide formulations through PC materials.
  • ISO/CD 27065- Protective clothing. Performance requirements for work and protective clothing for horticultural and agricultural pesticide workers
  • DIN 32781- Protective clothing. Protective suits against pesticides (2)(1) PSD, Predictive Operator Exposure Model (POEM), German model (Uniform principles for safeguarding the health of applicators of plant protection products


Následující odkaz obsahuje diskusní příspěvky v angličtině

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail