OiRA – 3 nové české nástroje na hodnocení rizik

Zdroj: 

Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP. Donedávna to byl tak trochu abstraktní pojem, protože v ČR byl pouze jeden nástroj OiRA, zaměřený na kadeřnictví, a ruku na srdce, kdo z kadeřníků ho znal? Nyní se to může změnit. Česká republika vyvinula další 3 nástroje OiRA pro hodnocení rizik - obecný nástroj pro hodnocení rizik, nástroj zaměřený na vysokozdvižné vozíky a nástroj zabraňující šíření COVID-19 na pracovišti, které se dají velmi dobře používat v praxi.

Do konce roku 2020 ještě přibudou do internetové aplikace OiRA další české moduly:

 • Praktický lékař
 • Zubní lékař
 • Administrativní pracovník
 • Úklidové práce
 • Prodavač
 • Zedník (práce na staveništi)
 • Automobilová doprava
 • Truhlářství – dřevoobráběcí stroje.

Platformu OiRA vytvořila a provozuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Původně byla navržena k hodnocení a řízení rizik u mikropodniků (do 10 zaměstnanců) a malých podniků (s méně než 50 zaměstnanci), ale software lze snadno přizpůsobit potřebám společností všech velikostí a všech odvětví. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP). Výše uvedené rozšíření nástrojů bylo výsledkem projektu VÚBP a Vysoké školy báňské „Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR“.

Hlavní důvody, proč používat nástroj OiRA

 • Je bezplatný a snadno použitelný.
 • Poskytuje pokyny a praktická řešení.
 • Umožňuje přístup k hodnocení rizik uzpůsobený pro jednotlivá odvětví.
 • Může společnostem pomoci splňovat právní požadavky.

Povinnost hodnotit rizika vychází ze Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení BOZP (89/39/EHS) a zákoníku práce – § 101, 102. Podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů, se ustanovení týkající se hodnocení rizik vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné. Některé podniky, zvláště ty, u kterých nepůsobí odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik, a OSVČ mají se splněním této povinnosti problémy z důvodu nedostatku informací, finanční a časové náročnosti apod.

Jak to funguje?

Po výběru nástroje na hodnocení rizik na webových stránkách https://oiraproject.eu/cs (české jsou zde) si uživatel buď může vyzkoušet testovací verzi, nebo se rovnou zaregistrovat. Registrace umožňuje provádět nová vyhledávání a hodnocení rizik a upravovat již provedená nebo pokračovat v nedokončených. Dále si krok za krokem projde zvolený nástroj, například zaměřený na motorové manipulační vozíky na pracovišti, který mu pomůže zorientovat se v problematice, vyvarovat se základních chyb, a předejít tak mimořádným událostem nebo pokutám ze strany kontrolních orgánů.

Kliknutím na tlačítko START se objeví podrobné informace k tématu. Dalším krokem je zahájení identifikace rizik. V několika oblastech – Dokumentace a systém BOZP; Revize, kontroly a údržba; Manipulační vozíky; Pracoviště; Manipulace a skladování; Manipulační vozíky na LPG; Akumulátorové manipulační vozíky – je nutné odpovědět na 5 – 6 otázek, zdali jsou konkrétní povinnosti s touto oblastí spojené v podniku řešeny. U každého kroku se objevují základní informace a právní předpisy, příp. technické normy, které povinnosti stanovují. Na závěr si uživatel může přidat vlastní rizika, vložit obrázek, hodnotit, zdali je riziko přijatelné či nikoliv.

V dalším kroku se uživatel znovu vrací k jednotlivým oblastem a volí možnost Vytvořit akční plán. Zde je věnována pozornost bodům, u kterých odpověděl záporně (obsluhy manipulačních vozíků nemají platná školení, nejsou prováděny kontroly technického stavu manipulačních vozíků apod.), může použít nabídnutá řešení, upravit je nebo navrhnout vlastní řešení.

Výstupem je hodnocení rizik podle závažnosti (v části Status) a zpráva o vyhledání a zhodnocení rizik.

Podobný postup je zachován také u obecného nástroje pro hodnocení rizik, s jehož pomocí se uživatel snadno zorientuje v oblasti BOZP a požární ochrany. A rovněž u nástroje, který zabraňuje šíření COVID-19 na pracovišti. Věnuje se obecné připravenosti a schopnosti reagovat a komunikovat při ohrožení onemocněním COVID-19, podmínkám pro dodržování hygienických opatření a postupu pro případ výskytu této nemoci u zaměstnanců firmy, externím pracovníkům přicházejícím na pracoviště, pracovním cestám apod.

V současné době je k dispozici 214 nástrojů OiRA v 17 jazycích z 31 odvětví. Z výsledné zprávy z roku 2019 uvedené na webových stránkách www.oiraproject.eu/cs vyplynulo, že bylo provedeno přes 100 tis. posouzení rizik, více než 900 tis. uživatelů prošlo testovací verzí a přes 70 tis. se jich zaregistrovalo. Dalšími můžete být i vy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail