OiRA – 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí zahájil mediální propagaci 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce. Jednotlivé nástroje budou blíže představeny zaměstnavatelům v průběhu roku 2021 prostřednictvím médií. Motto mediální kampaně zní: ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI.

OiRA (online interaktivní hodnocení rizik – https://oiraproject.eu) je volně dostupná bezplatná webová aplikace, která může pomoci mikropodnikům a malým podnikům zavést proces hodnocení rizik krok za krokem – od identifikace a vyhodnocení rizik na pracovišti přes rozhodování o preventivních opatřeních a jejich realizaci po sledování a podávání zpráv.

Zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti hodnocení rizik

  • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
  • Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
  • Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
  • O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Pro hodnocení rizik je možné využít nástroj OiRA, který byl primárně vytvořen na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky.

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 

"Všechny plakáty k jednotlivým nástrojům budeme postupně přidávat do článku Mediální kampaň OiRA 2021 v rubrice Ke stažení."

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail