Odškodňování pracovních úrazů a vyhl. č. 440/2001 Sb.

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Zdeněk Přeslička.

Pracuji ve státní organizaci, na kterou se nevztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a odškodňování úrazů provádíme z přiděleného rozpočtu. Neustále jsou však dohady a spory ohledně odškodňování a to jak a podle čeho postupovat. Celou věc zkomplikoval nový občanský zákoník, který zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění. Dosud jsme postupovali podle této vyhlášky. Bylo k tomu vydáno i stanovisko MPSV pro pojišťovnu Kooperativa. Ale 14.4.2014 vydal Nejvyšší soud ČR metodiku k postupu při odškodňování úrazů podle občanského zákoníku a v této metodice je uvedena i tabulka sloužící k určování bodového hodnocení. Uvádí se zde výše bodu 251 Kč. Bylo nám sděleno, že máme postupovat podle této metodiky NS ČR i při odškodňování pracovních úrazů. Je to možné? Proč bychom platili za jeden bod 251 Kč, když pojišťovny vyplácejí 120 Kč?

Podle ustanovení § 394 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se do doby účinnosti zákona o úrazovém pojištění postupuje pro odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. Účinnost zákona o úrazovém pojištění byla zatím odsunuta na 1.1. 2015. To znamená, že úprava nového občanského zákoníku ani metodika Nejvyššího soudu se na případy odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu a nemoci z povolání nevztahuje.

Autor článku: 

Komentáře

Docela zajímavé by bylo,

25.08.2014 - 22:35 Radoslav Vlasák
Docela zajímavé by bylo, pokud by někdo z poškozených žaloval povinného o rozdíl náhrady škody (bolestné a ztížení společenského uplatnění), kterou obdržel podle zmíněné vyhlášky č. 440/2001 Sb., a náhrady škody podle nového občanského zákoníku (NOZ). Zatím se nejspíš nic takového nestalo, ale předjímat verdikty soudů (postupně třeba i těch nejvyšších) asi dost dobře nelze. Na to, že k takové situaci a ke značným nejasnostem a problémům může dojít, upozorňovala řada odborníků a "lidí z praxe" již při tvorbě NOZ, leč jeho tvůrci všechny takové připomínky nebrali v potaz - bohužel nic nového při tvorbě či úpravách naší legislativy (zdaleka nejen té pracovněprávní).

Re:

26.08.2014 - 09:50 Tomáš Neugebauer
Nemohu se s vašim názorem ztotožnit. Vyhláška č. 440/2001 Sb. byla vydána jako prováděcí předpis ke dvěma zákonům - č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) a č. 65/1965 Sb. (zákoník práce) - zmocnění v § 203. Nový zákoník práce v § 394 stanovil, že do doby nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění se postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. Nový občanský zákoník uvedenou vyhlášku zrušil. Avšak pouze ve své "kompetenci". Pro problematiku zákoníku práce i nadále zůstává platná. Zákoník práce je v otázkách pracovního práva ve vztahu k občanskému zákoníku zákonem speciálním, tedy jeho ustanovení mají přednost před ustanoveními občanského zákoníku při řešení otázek pracovního práva. Nevidím v tom žádný problém. Jen ten, že postižení, pokud to bude možné a budou mít dostatek znalostí o problematice, budou upřednostňovat řešení náhrad úrazu podle občanského zákoníku, než podle zákoníku práce. A tak nám opět klesne počet pracovních úrazů.

Účinnost zákona

26.08.2014 - 09:32 Tomáš Neugebauer
Účinnost zákona o úrazovém pojištění bude opět prodloužena. Ve velmi krátké době bude vydána novela, jež o další rok posune účinnost. Kolikrát ještě?

Jistě - i takové "řešení"

26.08.2014 - 10:17 Radoslav Vlasák
Jistě - i takové "řešení" může zrušení předmětné vyhlášky v NOZ přinést. A třeba bude pro poškozené (i v případech závažnějších následků úrazu) ekonomicky mnohem výhodnější, než klasické odškodnění podle ZP. To ale ukáže až praxe. Nicméně - stejně se domnívám, že možná "dvojkolejnost" náhrady škody (v tomto případě bolestného a ztížení společenského uplatnění) z titulu úrazu není zrovna to "pravé ořechové". Tvůrci NOZ asi počítali s novou úpravou úrazového pojištění zaměstnanců - že k ní doposud nedošlo, je zase jiný (byť dost úzce související) problém. Jeho podstatou je zřejmě hlavně to, že dosavadní systém jednak v podstatě vyhovuje jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům, jednak přináší ne zrovna zanedbatelné příjmy do státního rozpočtu (a v neposlední řadě i obhospodařujícím pojišťovnám). Že negeneruje potřebné finanční prostředky pro prevenci, komplexní rehabilitaci apod., zase až tak moc nikoho (kromě "lidí z praxe" a nevelkého počtu odborníků) neirituje. Navíc - byť zveřejněný právní názor MPSV a MZ je totožný, jako Váš náhled na věc, řada renomovaných právníků má názor poněkud odlišný. Jak to pojmou soudy všech stupňů - to je zatím nezodpovězená otázka. A o tom, že k problémům už dochází, svědčí i řada dotazů na správný (a zákonný) postup při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail