Odpovídá zaměstnavatel za ztrátu peněz na pracovišti zaměstnance?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Během velmi krátkodobé nepřítomnosti v nezamčené kanceláři došlo ke krádeži peněženky s obnosem 3700 Kč z tašky umístěné pod pracovním stolem zaměstnance. Jiný zaměstnanec v kanceláři nebyl přítomen a před dveřmi na chodbě se pohybovala cizí osoba. Případ byl nahlášen policii ČR. Lze použít § 267 zákoník práce o odpovědnosti zaměstnavatele za věci obvykle nošené do práce odložené na místě obvyklém? A poukázat na § 248 o vytváření podmínek zaměstnavatelem pro práci bez ohrožení majetku zaměstnance? Hlavní vchod do budovy byl nedostatečně zajišten proti vstupu neoprávněných osob.

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech zaměstnance řeší velice srozumitelně zákoník práce v ustanoveních § 267 a § 268. Rozhodující je ale jak zaměstnavatel v konkrétním případě určil místo pro odložení věcí zaměstnance, nebo jaké místo je na pracovišti pro uložení věcí zaměstnance obvyklé. Pokud byly odcizené peníze zaměstnance na takovém místě uloženy, odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za jejich odcizení, tedy za vzniklou škodu. Předpokládám, že částku 3700 Kč lze považovat za věc, která se do práce obvykle nosí. A kdyby zaměstnavatel uvedenou částku za obvyklou neuznal, uplatní poškozený zaměstnanec ustanovení § 268 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého v takovém případě odpovídá zaměstnavatel zásadně do částky 10000 Kč, což není ale tento případ.

Pokud poškozený zaměstnanec vznik škody neoznámí zaměstnavateli do 15 dnů od dne, kdy škodu zjistil, jeho právo na náhradu škody zaměstnavatelem zaniká.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail