Odpovědnost odpovědné osoby za provoz věžového jeřábu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Můj dotaz se týká určení odpovědností pověřené osoby vs. uživatelů věžového jeřábu. Na stavbě používáme věžové jeřáby, které vlastníme. Hlavní pověřenou osobou je náš pracovník. Na stavbě pro nás pracuje několik subdodavatelů. Tito subdodavatelé používají náš věžový jeřáb. Jejich práva a povinnosti jasně definujeme v Systému bezpečné práce věžového jeřábu. V našem případě nechceme, aby subdodavatel (uživatel jeřábu) odpovídal za výběr jeřábu nebo například jeho nosnost, jak po uživateli jeřábu požaduje ČSN ISO 12 480-1 odst. 4.3.3. Je možné tuto odpovědnost sejmout z našeho subdodavatele (uživatele jeřábu)? A to pokud v Systému bezpečné práce jasně definujeme, že za založení, výběr, servis jeřábu a další úkony odpovídá naše „hlavní pověřená osoba“ a že subdodavatel (uživatel jeřábu) odpovídá pouze za to, co děje „od jeřábového háku dolů“. Lze tedy nazvat v Systému bezpečné práce odpovědného zástupce subdodavatele (uživatele) „pověřenou osobou uživatele", aby jeho odpovědnost byla pouze taková, jak ji popisuji výše?

K problematice obsahu systému bezpečné práce (SBP), jak uvádí čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1, byla napsána řada článků, některé jsou k dispozici na BOZPinfo nebo na webových stránkách SÚIP. V zásadě je třeba říci, že ve Vámi uváděné problematice vycházíme z ustanovení obecního právního předpisu, kterým je zákoník práce, a dále ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 5 stanovuje, že „zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti...“.

Bezpečné pracovní postupy by měly být stanoveny v místním provozním bezpečnostním předpisu (MPBP) - vnitřní organizační směrnici. V případě provozu jeřábů a zdvihadel je tímto MPBP již zmíněný systém bezpečné práce. Obsah tohoto SBP je uveden v čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1. Dle našeho názoru SBP, což uvádí i tato technická norma, musí odpovídat konkrétním činnostem a konkrétnímu pracovišti. Dále dle čl. 4.1 písm. a) ČSN ISO 12480-1 musí být veškeré činnosti s jeřábem navrženy tak, aby byly prováděny bezpečně, s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům.

V uvedeném případě jde podle čl. 4.3.1 ČSN ISO 12480-1 o smluvní používání jeřábu. To znamená, že dané subjekty uzavřou smlouvu, ve které musí být uvedeno vše, jak požaduje výše uvedený článek této technické normy. Dle našeho názoru je zcela nestandardní, aby uživatel neměl odpovědnost za výběr vhodného typu jeřábu, dále za jeho parametry a nosnost pro jeho požadované použití, jak požaduje čl. 4.3.3 ČSN ISO 12480-1. Neznamená přece, že pokud jeřáb vyhovuje hlavnímu zhotoviteli, že bude vyhovovat pro požadované práce i subdodavatelům. Logicky, vhodnost jeřábu pro dané použití si musí vyhodnotit uživatel.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail