Odměňování za práci přesčas

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 12/2012.

Můžete mi vysvětlit, jak se má správně odměňovat práce přesčas a jak je to s poskytováním náhradního volna místo příplatku za práci přesčas? Jsem zaměstnán u obchodní společnosti.

Právní úprava odměňování za práci přesčas je obsažena v § 114 zákoníku práce. Zde je uvedeno:

"(1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

(2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odst. 1.

(3) U vedoucích zaměstnanců může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně v rámci limitu práce přesčas v kalendářním roce stanoveného v § 93 odst. 2 sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto. V takovém případě dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší."

Z výše uvedeného tedy vyplývá jednoznačný závěr, že při poskytování mzdy za práci přesčas je takříkajíc na prvním místě příplatek. Teprve tehdy, pokud bude zaměstnanec souhlasit, mu může být místo příplatku poskytnuto náhradní volno. Bohužel, stále se setkáváme s nesprávnou praxí některých zaměstnavatelů, kteří nutí zaměstnance čerpat náhradní volno. Zaměstnanec "dobrovolně povinně" čerpá náhradní volno, a protože souhlas s čerpáním náhradního volna nemusí být písemný, lze zaměstnavateli velice obtížně neco vytknout. Bude totiž tvrdit, že zaměstnanec náhradní volno čerpat nemusel, ale protože ho čerpal, tak souhlasil... Tato nesprávná praxe by se dala prokázat pouze tehdy, pokud by více zaměstnanců tvrdilo, že za práci přesčas jsou nuceni čerpat náhradní volno, ačkoliv požadovali poskytnutí příplatku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail