Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v nadnárodní firmě

Zdroj: 

Petr Polák pracuje jako HSE Manager – vykonává funkci odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, v požární ochraně a má na starosti i ochranu životního prostředí v závodě Praha – Kolbenova firmy Mattoni 1873. Tento pražský závod vyrábí nealkoholické nápoje z portfolia PepsiCo. Pan Polák nám odpověděl na několik otázek v souvislosti se svou pozicí HSE managera v nadnárodní společnosti.

Závod je držitelem certifikátu ISO 14 001:2015 pro management ochrany životního prostředí. Pracuje v něm kolem 300 zaměstnanců. Jde převážně o dělnické profese, operátory na linkách, kteří stáčejí nápoje do lahví, zaměstnance skladů a oddělení technické údržby.

Jak často se zde stávají pracovní úrazy?

Množství pracovních úrazů klesá. Za rok 2019 jsme měli 1 pracovní úraz bez trvalých následků, vyžádal si šestidenní pracovní neschopnost. V minulých letech se stávalo úrazů více, často ve skladu.

Na školeních bezpečnosti práce si podle skupin zaměstnanců ukazujeme fotografie pracovních úrazů a rozebíráme, co se na pracovištích stalo a jak tomu předejít. Myslím, že zaměstnanci ke mně mají určitou důvěru, vědí, že jejich návrhy budu diskutovat s vedením firmy.

Máte zkušenosti se zaměstnanci - cizinci?

Ano, s Ukrajinci, a musím říct, že dobré. Denně je na místě tlumočnice, překládá jim různé pokyny, školení do ukrajinštiny, což je pro mě velmi přínosné.

Důležitá je komunikace se zaměstnanci, s vedením firmy a odbory. Máte prostor pro realizaci svých opatření? Podporuje Vás vedení firmy?

Zaměstnanci chápou, že mají právo účastnit se v systému BOZP. Mají zájem se k určitým věcem vyjadřovat. Jejich náměty diskutujeme s vedoucími, následně sdělíme řešení konkrétnímu zaměstnanci i všem ostatním. Používáme všechny dostupné komunikační kanály, jako například osobní setkání se zaměstnanci, firemní intranet, adresné zprávy zaslané e-mailem nebo i nástěnky.

Odborová organizace u nás nepůsobí, ale máme zástupce zaměstnanců pro BOZP, se kterým se jednou měsíčně setkávám. Řešíme problémy, skoronehody, podněty ke zlepšování a celkově ho vzdělávám v dané oblasti.

Co vnímáte na své práci jako nejsložitější?

Realizaci změn. Není problém si přečíst legislativu a stanovit, jaké požadavky máme plnit, ale zásadní je umět přesvědčit vedoucí pracovníky o tom, že je potřeba měnit pracovní postupy, zavádět nová opatření. To je pro mě největší pracovní výzva. Většinou mi mistři výroby říkají: „Ono to takhle 30 let bylo a fungovalo to, tak proč to chceš měnit.“ Řadoví pracovníci změnu k lepšímu, například nové vybavení OOPP, zvláště u práce ve výškách nebo při práci s chemickými látkami, vítají. Snáz jim to vysvětlíte.

Zmínil jste práci ve výškách a s chemickými látkami. Jsou tam i jiná riziková pracoviště?

Riziková práce je například ještě ve skladu - velké množství manipulačních vozíků, křížení cest vozíků s pěšími apod. S vedoucím skladu a dodavatelem vozíků jsme například vydali materiál „edukativní poster: Zásady bezpečnosti práce s manipulačním vozíkem" vedle češtiny v dalších čtyřech jazyvových mutacích. Školitel obsluhy vozíků je přímo z firmy, která nám je dodává.

Novinkou je i to, že jsme v prostorách našeho výrobního závodu instalovali „školící regál“ pro skladníky. Při nástupu do zaměstnání nebo po nějaké nehodě si zaměstnanec cvičí zakládání palet. Pokud to zvládne na školícím regálu, tak ho pustíme do ostrého provozu.

Pořádáte nějaké akce na podporu BOZP - Dny zdraví, Dny bezpečnosti apod.?

S Výzkumným ústavem bezpečnosti práce jsme podepsali dohodu o spolupráci v oblasti BOZP. Jedná se o účast v různých programech, například týkajících se ergonomie. Vybraní pracovníci v administrativě a v call centru budou vybaveni vytipovanými pracovními pomůckami, jako je ergonomická myš, podložka apod. a ve spolupráci s lékařkou budeme sledovat jejich zdravotní stav. Zvláště se zaměříme na karpální tunely, bederní a krční páteř.

Potom také spolupracujeme s Městskou částí Praha 9 na akci Mikroklima. Sázeli jsme zeleň, bambusy, abychom zazelenili nevyužité plochy. Rekultivaci nevyužitých ploch řešíme také ve spolupráci s organizací Čmelák z Liberce.

Co vnímáte na své práci jako nejdůležitější?

Uchovat si zdravé nadšení. Rizik je celá řada, člověk se nesmí nechat otrávit při prosazování změn. Je potřeba vyzdvihnout pozitivní zpětné vazby od zaměstnanců, pracovat na sobě. Systém se neustále vyvíjí a jakmile povolíte, tak dopad na chování lidí následuje v řádu týdnů. Musím neustále vyvíjet určitý pozitivní tlak, být vidět, připomínat. Zaměstnanci jsou ostražitější, více si to berou k srdci, než když je na pracovišti „bezpečák“ jednou měsíčně. Proto preferuji vykonávání funkce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik jako zaměstnance, ne externí osoby, která přijde na pracoviště jednou za měsíc. Externí poradce vídím jako vhodný doplněk pro sdílení odborných znalostí a zkušeností a jako nástroj kontroly „provozní slepoty“.

Děkujeme za rozhovor.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail