Odborná způsobilost vedoucích pracovníků podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Máme tým elektrikářů a všichni mají odbornou způsobilost podle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. Musí mít jejich vedoucí, který rozdává úkoly, odbornou způsobilost podle § 7 nebo § 8 této vyhlášky?

Vzhledem k tomu, že dotaz přesně neuvádí pracovněprávní vztah vedoucího k pracím a pracovníkům na elektrickém zařízení, ani o jaké práce se jedná, lze odpovědět jen zcela obecně. Práci na elektrickém zařízení mohou vykonávat pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací pro danou činnost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Pro každou činnost na elektrickém zařízení musí být určen vedoucí práce. Vedoucím práce je ten, kdo je zaměstnavatelem pověřen vedením pracovní skupiny. Za pracovní skupinu se považuje i skupina o dvou pracovnících. I taková skupina musí mít svého vedoucího, i když ten pracuje stejně jako ten, kterého vede. Práce může být rozdělena do několika skupin, každá skupina však musí mít svého vedoucího práce. Práci musí vést jediný pracovník. Vedoucí práce pak odpovídá za postup práce, dbá na dodržování bezpečnostních opatření, seznamuje všechny pracovníky se všemi i nezřejmými riziky. Takový pracovník by měl splňovat požadavky § 7 a případně § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Podle § 7 a 8 uvedené vyhlášky se jedná o pracovníky znalé s vyšší kvalifikací pro řízení, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají aspoň nejkratší požadovanou praxi a složením zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro

  • řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§7),
  • řízení činnosti a řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti,
  • dodavatelským způsobem (§ 8),
  • řízení činnosti a řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8).

V dotazu není uvedeno, zda vedoucí je osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a současně vedoucím práce. Dle ČSN EN 50110-1 ed. 3, čl. 4.3, osoba odpovědná, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení může část svých povinností delegovat na jiné osoby. TNI 34 3100, čl. 3.2.1, uvádí: „Podle rozsahu a složitosti elektrického zařízení může osoba odpovědná za elektrické zařízení tyto povinnosti delegovat na další osoby. Tyto osoby musí být prokazatelně pověřeny a jmenovány a musí být stanoven rozsah zařízení, za která odpovídají, nebo dílčí části nebo úseky elektrického zařízení. Tato osoba nemusí mít elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., pokud neřídí činnosti na elektrickém zařízení.“

Použité zdroje:

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb.;
ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky;
TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail