Odborná způsobilost pro nakládání s chemickými látkami

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Zbyněk Moravec z Českomoravské konfederace odborových svazů.

Potřebuji poradit s kvalifikací osoby odpovědné za nakládání s vysoce toxickými a ostatními nebezpečnými chemickými látkami. Musí mít pouze vysokoškolské vzdělání chemického směru, nebo stačí SŠ chemická s praxí?

Kvalifikační požadavky pro osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 stanoví § 44b zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přímo jsou kvalifikovány osoby s VŠ více směrů (lékař, veterinář, farmaceut, chemik, jiní VŠ s doloženým vzděláváním v toxikologii…). Jejich výčet je uveden v § 44b odst. 1 písm. a). Není-li takováto osoba na pracovišti k dispozici, může funkci odpovědné osoby vykonávat i jakákoliv jiná osoba, avšak musí u krajské hygienické stanice složit zkoušku na konkrétní chemické látky. Zkouška platí 5 let.

A s ostatními chemickými látkami může nakládat ten, kdo absolvoval školení BOZP podle zákoníku práce, v jehož osnově byla problematika chemických látek obsažena, pakliže se pracoviště týká.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail