Odborná způsobilost k výměně elektrické zásuvky

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Aleš Klumpler ze Státního úřadu inspekce práce.

Mám dotaz k novým předpisům ohledně vyhrazených technických zařízení. Co musí splnit naše firma, aby její zaměstnanci údržby mohli vyměnit elektrickou zásuvku? Upozorňuji, že naše firma se nezabývá opravami elektrických zřízení pro jiné firmy.

V ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, je uvedeno, že „opravou je zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení.

Dále dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 250/2021 Sb. platí, že „montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Právnická osoba může vykonávat činnost podle věty první, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou pro danou činnost. To platí i pro podnikající fyzickou osobu, která sama nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost.“

Podle § 7 odst. 2 „činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9.“

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Vaše firma provádí montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádoby plyny, musí být držitelem oprávnění v potřebném rozsahu.

Autor článku: 

Komentáře

Odborná způsobilost k výměně elektrické zásuvky

17.10.2022 - 08:44 Taťána Staňková
Pane Klumpler, neodpověděl jste na dotaz. Tazatel se dotazuje na elektrická zařízení, Vy se vyjadřujete k plynovým.

Odborná způsobilost k výměně elektrické zásuvky

17.10.2022 - 11:13 Kateřina Hrubá
To se vztahuje obecně na všechna VTZ.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail