Od roku 2007 budou platit pro výrobce a dovozce chemikálií přísnější ekologické normy

Zdroj: 
Možné dopady zavedení nového legislativního systému REACH, omezujícího výrobu a distribuci některých skupin chemických výrobků v rámci EU, na zaměstnanost v České republice

Příští rok by mělo vejít v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemikálií (REACH). Nová právní norma počítá s tím, že každý výrobce i dovozce chemických látek, který působí na území EU, bude muset registrovat nové, ale také už existující chemikálie u Evropské chemické agentury se sídlem v Helsinkách.
 
V případě, že vejde toto nařízení v účinnost, budou muset české firmy splňovat mnohem přísnější ekologické podmínky než dosud. V praxi to bude znamenat, že výrobci budou muset zaregistrovat u Evropské chemické agentury každou chemickou látku, kterou vyrábí. Nařízení se týká přibližně 30 000 chemikálií. Celkové náklady na registraci budou činit 7–11 mld. Kč, které budou muset tyto podniky zaplatit. Na základě přísnějších ekologických podmínek může navíc dojít k tomu, že některé chemikálie nebude možné dál vyrábět, a firmy tak budou muset hledat náhradní řešení, což může vést opět k dalším výdajům.

Tak vysoké výdaje mohou vést k zániku nejméně 5800 pracovních míst v České republice a k růstu nákladů státu na řešení nezaměstnanosti o 6,4 mld. Kč (vyšší počet vyplácených podpor v nezaměstnanosti a vyšší výdaje na rekvalifikace). Vyplývá to ze „Studie možných dopadů zavedení nového legislativního systému REACH, omezujícího výrobu a distribuci některých skupin chemických výrobků v rámci EU, na zaměstnanost v dotčených odvětvích národního hospodářství České republiky“, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zpracoval Svaz chemického průmyslu ČR.

Nová právní úprava bude mít zásadní vliv i na odvětví, která na chemický průmysl navazují. Dotkne se automobilového, elektrotechnického, papírenského a farmaceutického průmyslu. Nejvíce postiženy by však mohly být především malé a střední podniky, které působí v textilním a plastikářském průmyslu. Tyto firmy budou muset za registraci používaných chemických látek včetně jejich náhrad zaplatit až 308 milionů Kč ročně.

MPSV se proto už v současné době připravuje na tuto situaci. Ve spolupráci s příslušnými úřady práce posílí poradenskou a informační činnost. Na úřadech práce v Jihlavě a Havířově vzniknou v průběhu letošního roku pilotní regionální vzdělávací centra. V jejich rámci budou jejich pracovníci nabízet zájemcům rekvalifikační kurzy a navrhovat vzdělávací priority tak, aby odpovídaly potřebám dotčených regionů.

Ve spolupráci s dalšími státními orgány chce MPSV zmírnit předpokládané dopady nové chemické legislativy i dalšími investičními pobídkami pro investory. Ty povedou k vytváření nových pracovních příležitostí v nejvíce postižených oblastech.
 
ZDROJ:
Podpoříme vznik nových pracovních míst - Od roku 2007 budou platit pro výrobce a dovozce chemikálií přísnější ekologické normy. In Práce & sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2006 [cit. 16-02-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.noviny-mpsv.cz/clanek.php?id=990>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail