Od jaké hloubky zajišťovat výkopy?

Zdroj: 

Na dotaz odpvěděl Ing. Karel Škréta.

Ve veškerých legislativních a normových požadavcích je přesně řečeno, jakým způsobem zajišťovat výkopy. Nevím ale, kdy lze již mluvit o výkopu (od jaké hloubky) a kdy se na něj vztahují požadavky na zajištění z hlediska BOZP.

Úvodem je potřeba upozornit, že výklad předpisů může poskytovat pouze soud. Tento text je potřeba chápat pouze jako odborné stanovisko.

Z Vaší otázky nevyplývá, zda se jedná o výkop na území stavby, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, nebo výkop na veřejném prostranství, kde jsou souvisejícími riziky ohroženy všechny osoby, nacházející se v jeho blízkosti. Bezpečnostní požadavky na zajištění výkopových prací uvádí NV č. 591/2006, příloha 3 část III.

Zajištění výkopů na veřejném prostranství je řešeno v odst. 2 a 3. Hloubka výkopu není uváděna, protože pro veřejnost může být ohrožující i hloubka minimální. Zakrytí nebo zajištění okrajů je tedy nezbytné vždy, nezávisle od hloubky. Způsoby zajištění jsou v předpisu uvedeny. Otázka souvisí i s požadavky na zajištění staveniště, které jsou uvedeny v  NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 1 část I. Specifická může být např. problematika liniových staveb. Při volbě způsobu zajištění je potřeba vycházet i z analýzy rizik, kde budou zohledněny konkrétní podmínky na daném místě.

Odstavec 4 řeší situaci na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám - tam mohou být požadavky zmírněny – např. přechod přes výkop, který se zbuduje až od hloubky výkopu větší než 0,5 m. I v podmínkách stavby je však potřeba vycházet z analýzy rizik a vyhodnotit ohrožení pracovníků na konkrétním místě. Z toho by měla vycházet potřeba vyznačení okrajů výkopu, případně zbudování ochranné konstrukce. Svou roli by v takových případech měl hrát i koordinátor BOZP a plán BOZP. V každém případě však od hloubky 1,5 m je potřeba výkop plně zajistit proti pádu do hloubky ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail