Ochranný oděv pro elektrikáře

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Patří do OOPP pro elekrikáře i antistatický oděv? Zaměstnanec má kumulovanoou funkci provozní elektrikář/strojník a nepracuje na vysokém napětí. Pracovní oděv a ochranná obuv pro elektrikáře mu je poskytována.

Podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, oděv a obuv pro elektrikáře patří mezi osobní ochranné prostředky (OOP) složité konstrukce. Tyto OOP jsou určeny proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečí, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví.

Příloha č. 2 k NV č. 21/2003 Sb. bod 3.8 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem:

"Osobní ochranný prostředek určený pro ochranu celého těla nebo jeho části před účinky elektrického proudu musí dostatečně izolovat proti napětím, kterým má být uživatel pravděpodobně vystaven za nejnepříznivějších předpokládaných podmínek používání.

Pro tento účel musí být použité materiály a ostatní součásti těchto druhů osobního ochranného prostředku zvoleny nebo konstruovány a zabudovány tak, aby zajistily, že svodový proud, měřený přes ochranné vrstvy za zkušebních podmínek při napětích obdobných těm, které přicházejí v úvahu při používání, bude snížen na minimum a bude v každém případě pod maximální obvykle přípustnou hodnotou, která respektuje toleranční práh.

Spolu s obaly musí být osobní ochranný prostředek určený výhradně pro použití během práce nebo činností na elektrických zařízeních, která jsou nebo mohou být pod napětím, opatřeny označeními udávajícími zejména třídu ochrany nebo odpovídající pracovní napětí, jejich výrobní číslo a datum výroby; na vnější straně ochranné vrstvy takových osobních ochranných prostředků musí být dále volné místo pro vepsání data uvedení do provozu a dat pravidelných zkoušek nebo prohlídek, které mají být provedeny."

Běžně se používá bavlněný antistatický oděv. Při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím se nesmí používat volně vlajících oděvů, prádlo a oděv nesmí být ze snadno vznětlivých látek. Oděv musí mít dlouhé rukávy zapínatelné u zápěstí.

(Zdroj: NV č. 21/2003 Sb.,TNI 34 3100, ČSN EN 50110-1)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail