Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve Švýcarsku

Resumé k publikaci Sutter,A.: Arbeitsschutzin der Schweiz.

V posledních letech dochází ve Švýcarsku k výrazným inovacím na úseku ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Jejich realizaci zajišťují zákony o úrazovém pojištění, zákoník práce a zákon o bezpečnosti technických zařízení a přístrojů. Kromě jiného je jimi zajištěni konzultace odborníků pro bezpečnost práce, pracovních lékařů a hygieniků pro závody a budování závodního systému ochrany zdraví a bezepčnosti práce k systematické integraci tohoto aspektu do organizace činnosti závodu.

Podnikům se ukládá zpracovat seznam rizik, vybudovat systém bezpečnosti práce a její kontroly. Dále se požaduje zapracovat problematiku ochrany zdraví a bezpečnosti práce do systému podnikového řízení.

Po odmítnutí Švýcarska přistoupit k EU (1992) došlo k rozsáhlé legislativní úpravě, která zahrnula i přijmutí a úpravu mnoha základních bezpečnostních předpisů, týkajících se např. strojů, osobních ochranných pracovních prostředků, výtahů, tlakových nádob, výbušných prostředí apod.

V rámci uváděných zákonných opatření je orgány hospodářské kontroly zajišťováno, aby na trh přicházející zařízení a výrobky odpovídaly bezpečnostním a zdravotním požadavkům. Tato činnost je řízena a koordinována s orgány EU ministerstvem hospodářství, na závodech Švýcarskou úrazovou pojišťovnou a mimo závody Státním ústavem prevence úrazů a řadou odborných institucí.

Normy vypracované evropskými orgány pro normování jsou ve Švýcarsku přejímány jako platné standardy, publikovány v úředním listě, a nabývají tak stejného statutu jako v zemích EU. Výše uvedené instituce se rovněž podílejí na činnosti švýcarských orgánů zabývajících se normováním, např. pro úrazovou pojišťovnu pracuje 15 odborníků v 50 normotvorných grémiích. V jednotlivých státních útvarech jsou zastoupeni i zaměstnavatelé a zaměstnanci, ale jejich aktivita není prozatím velká.

ZDROJ:
Nauš, Antonín. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve Švýcarsku. Pracovní lékařství, č. 3, 2005, s. 135.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail