Ochrana staveb na území s nebezpečím výstupu důlních plynů na povrch

Téma týdne řeší problematiku výstupu důlních plynů na povrch, faktory a vlivy ovlivňující uvolňování důlních plynů a následnou prevenci před vznikem mimořádných událostí. Hlavním cílem příspěvku je přehled aktivních a pasivní ochrany staveb, ale také především lidských životů na těchto územích s nebezpečím možného výstupu.

Prognóza

Prognóza

Od analýzy předmětu prognózy se odvíjí určení ovlivněných území a stavebních objektů. Ke komplexnímu řešení ochrany staveb je nutno zjistit rozsah území s možným nahodilým výstupem plynů. Výběr a počet ovlivněných staveb, ve kterých (popř. jejich okolí) je nutno kontrolním měřením upřesnit nebo vyloučit možnou míru nebezpečí možnosti působení důlních plynů

Po těchto zjištěních bude provedeno vyhodnocení výstupu důlních plynů.

Výběr stavebních objektů

K vyhodnocení výstupu důlních plynů budou upřednostněny stavební objekty občanské a průmyslové zástavby vystavěné se základem zapuštěným do okolní horniny - bez izolací.

Pořadí pro výběr stavebních objektů je dáno kritérii:

  • bezpečnostními
  • důlně – geologickými
  • a kritérii veřejného zájmu s přihlédnutím na výše uvedené podmínky

Mimo jiné je při výběru staveb nutné diagnosticky posoudit stav základové konstrukce (posouzení těsnosti základu stavby proti pronikání plynů). Dále je také nutné do výběru zapracovat měření inženýrských sítí, u kterých nevylučujeme možnost výstupu důlních plynů do okolí.

Vyhodnocení výstupu důlních plynů ve stavebních objektech

Akreditované zkušební laboratoře (AZL) provádějí vyhodnocení, při němž je kladen hlavní důraz na zajištění kvality měření. Měření AZL je prováděno standardním operačním postupem, výsledky měření doloží AZL protokolem o zkoušce.

Měření se provádí jen v období poklesu barometrického tlaku. Zaměřuje se hlavně na vyhledávání CH4 v předpokládaných místech jeho hromadění, s cílem vyhledat místo pronikání  důlního plynu do stavebního objektu.

V případě, že byla ve stavbě naměřena hodnota překračující nejvyšší přípustnou koncentraci důlních plynů, provádí se opakované vyhodnocení výstupu plynů. Nedojde-li ani po té k dosažení výrazných a uspokojivých omezení nebo zamezení průniků důlních plynů do stavby, musí se rozhodnout o následující možnosti uplatnění odplyňovacích prvků v podloží stavby a v krajním případě i o zrušení užívání a likvidaci stavby.

Při zjištění koncentrace důlního plynu překračující nejvyšší přípustnou hodnotu musí být ihned zahájena činnost k odstranění příčin vzniku mimořádné události.

Likvidaci krizového stavu v ostravské aglomeraci zajišťují složky Integrovaného záchranného systému. Řešením likvidace a krizového stavu je použití prostředků pasivní a aktivní prevence. Po provedení všech průzkumů a měření se dělá návrh k realizaci preventivních opatření, který je ukončením průzkumné části prognózy.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail