Ochrana proti úrazom zapríčineným pošmyknutím, zakopnutím a pádom

Přehled doporučených opatření proti uklouznutí, zakopnutí a pádu ve vztahu ke konkrétnímu nebezpečí, místu a situaci.

Zamestnávatelia sú zodpovední za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov, za posúdenie rizík na pracoviskách a za vykonanie opatrení proti nim. Zamestnanci sú takisto povinní spolupracovať pri odstraňovaní nebezpečenstiev.

Mnohé pracovné úrazy zapríčiňuje pošmyknutie, zakopnutie či pád osôb, ale aj predmetov. Zníženie rizík treba plánovať a vykonať aj opatrenia na ich prevenciu.

Pôvodca nebezpečenstva pošmyknutia:

 • mokrý povrch chodníkov  a podláh,
 • ľad vytvárajúci sa na podlahe alebo iné nečistoty,
 • tuk, olej rozliaty na podlahe alebo iné nečistoty,
 • rohožky na hladkej podlahe,
 • prostredie v kúpeľni, v sprchárni,
 • nevhodná obuv atď.

Odporúčané opatrenia proti pošmyknutiu:

 • odstrániť riziko znečistenia podláh,
 • okamžitá oprava netesných rúr a pravidelné udržiavanie v bezchybnom stave,
 • na nebezpečenstvo pošmyknutia, ktoré nie možné celkom odstrániť, treba upozorniť bezpečnostnou značkou,
 • informovanie osôb čistiacich podlahy o tom, aké čistiace prostriedky sa majú používať na jednotlivé druhy podlahy,
 • ochrana vonkajších priestorov proti tvoreniu ľadu a udupanému snehu solením alebo posypaním piesku (nielen proti pošmyknutiu osôb, ale aj vozidiel),
 • ochrana okolia chladiacich zariadení proti vytvoreniu ľadu,
 • odvádzanie kvapalín z chodníkov,
 • drsné, ale dobre čistiteľné podlahy,
 • zreteľné označenie chodníkov pre chodcov a ich zabezpečenie zábradlím,
 • rohožky neklásť na hladké podlahy alebo ich na ne pripevniť,
 • v kúpeľniach a sprchárňach umiestniť bezpečnostné značky upozorňujúce na nebezpečenstvo šmyku,
 • na mnohých pracoviskách namiesto obuvi s koženou podrážkou nosiť vhodnú pracovnú obuv podľa pracovných podmienok,
 • pracovníkov treba informovať a školiť o uvedených bezpečnostných opatreniach.

Nebezpečenstvo zakopnutia hrozí:

 • pri kábloch a lanách umiestnených na chodníkoch a schodoch,
 • na nerovnej a uvoľnenej podlahovej krytine,
 • o drobné predmety alebo smeti na podlahe,
 • pre slabé osvetlenie alebo oslnenie,
 • pri voľne ležiacich rohožkách alebo kobercoch,
 • v prípade použitia nevhodnej obuvi atď.

Odporúčané opatrenia proti zakopnutiu:

 • odstránenie voľne ležiacich káblov, hadíc a podobne z podlahy – v prípade, ak ich nemožno odstrániť, treba ich pripevniť k podlahe a označiť bezpečnostnou značkou,
 • pravidelné udržiavanie podláh v dobrom stave, nerovné alebo uvoľnené krytiny ihneď opraviť,
 • upozornenia na prekážky pre osoby vchádzajúce na slabo osvetlené miesta (kiná, nočné kluby),
 • vyhýbať sa používaniu obuvi s vysokými podpätkami, lebo zvyšujú nebezpečenstvo zakopnutia do kobercov či rohožiek,
 • všetkých pracovníkov treba primerane poučiť a školiť o uvedených opatreniach.

Nebezpečné miesta pádu:

 • pád osôb z výšky,
 • pád osôb do otvorov, rýh, kontajnerov, montážnych jám v garážach,
 • zasiahnutie padajúcim predmetom,
 • vypadnutie z vozidiel,
 • pády na schodoch,
 • prepadnutie sa cez krehké strešné krytiny a podobne.

Odporúčané opatrenia proti pádu:

 • zdokumentovať všetky práce, ktoré si vyžadujú prístup na vyššie položené miesta,
 • vypracovať bezpečný spôsob práce vo výškach a poskytnúť potrebné rebríky, plošiny, osobné ochranné prostriedky,
 • umiestnenie ochranných sietí čo najbližšie k pracovnej plošine,
 • zábrany pádu dimenzované potrebných bezpečnostným faktorom, aby odolali silám vzniknutým pri páde,
 • plán na záchranu pracovníka, ktorý sa ocitne v ochrannej sieti,
 • tabuľa pri vstupe na územie obchodných domov upozorňujúca na nebezpečenstvo pádu,
 • bezpečné zakrytie alebo oplotenie kontajnerov, jám a konštrukcií, do ktorých by mohli padnúť osoby,
 • oddelenie miest, kde je možný pád z výšky z dvoch metrov, alebo miest osobitne nebezpečných v prípade pádu aj z menšej výšky,
 • ochrana osôb dostatočne pevnou strieškou tam, kde číha nebezpečenstvo pádu predmetov z výšky,
 • používanie ochranných prílb pracovníkmi, ktorí sú vystavení nebezpečenstvu pádu predmetov z výšky,
 • oboznámenie vodičov dopravných prostriedkov s vozidlami aj so spôsobom nakladania a vykladania materiálov a s možnosťou prevrátenia vozidiel,
 • vybavenie schodíšť a dvojitých rebríkov zábradlím a ich pravidelná údržba,
 • zákaz pre pracovníkov vystupovať na nebezpečné konštrukcie (napríklad azbestové strechy) bez náležitého zistenia nebezpečenstva,
 • pracovníci musia byť informovaní o uvedených, prípadne aj ďalších bezpečnostných opatreniach.

ZDROJ:
Galgóczy, Ernest. Ochrana proti úrazom zapríčineným pošmyknutím zakopnutím a pádom. Bezpečná práca, č. 6, 2005, s. 16.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail