Ochrana dýchacích cest v souvislosti s epidemií covid-19 v práci - nejčastější dotazy a reakce zaměstnanců i zaměstnavatelů

Rok 2020 přinesl do našich životů mnoho nových jevů a významných změn. Jedním z nich byla i nutnost chránit se před nákazou onemocnění covid-19 pomocí ochrany dýchacích 
cest rouškou, respirátorem, šátkem (pro zjednodušení dále jen rouška). Do té doby v České republice věc známá pouze pro zdravotníky a turisty z Japonska a dalších zemí asijského kontinentu. V té době se na inspektoráty práce se svými dotazy hromadně obraceli zaměstnanci i zaměstnavatelé. 

Valné většině všech zaměstnavatelů chyběly jakékoliv předchozí zkušenosti, mátlo je i to, že povinnost nošení roušek se v závislosti na vývoji pandemie měnila. Nejčastěji opakovaným dotazem ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů bylo, zda je zaměstnavatel oprávněn/povinen nošení roušky na pracovištích požadovat, její nošení kontrolovat a zda je povinen roušky zaměstnancům na své náklady pořídit a přidělovat. Méně časté pak byly dotazy odpůrců nošení roušek, kteří se dožadovali okamžitého zásahu inspekce práce, protože s rouškou nemohou pracovat, dusí se a není to pro ně bezpečné. Tito tazatelé inspektory žádali, aby ihned zakročili a zařídili jim práci z domova, samostatnou kancelář nebo jiný způsob ochrany před nákazou. Jedna zaměstnankyně, která dostala roušku přidělenou jako osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) a zaměstnavatel vyžadoval a kontroloval její nošení, se nás dotazovala, zda se nejedná o pracovní úraz či nemoc z povolání, když se jí na obličeji v místech nošení roušky udělala nevzhledná vyrážka. Byla upřímně přesvědčená, že se jedná o pracovní úraz. 

Ne málo zaměstnavatelů po inspekci práce požadovalo, aby kontrolovala jejich zaměstnance, zda nosí roušku na pracovištích při práci na základě nařízení vlády, přestože zaměstnavatel takové riziko nevyhodnotil, roušky jako OOPP nepřiděloval, ale chtěl dosáhnout toho, aby je zaměstnanci na pracovišti nosili. Objevily se i minimálně tři dotazy, kdy zaměstnanci v obavě o své zdraví či o zdraví člena své domácnosti chtěli odmítnout chodit do práce z důvodu překážky na straně zaměstnavatele, když ten toleroval nenošení roušek na pracovišti. Domnívali se, že jednají správně a zaměstnavatel musí jejich rozhodnutí respektovat a bude jim platit náhradu mzdy. Jeden podnikavý občan od inspektorů chtěl získat kontakty na firmy, kterým by mohl dodávat doma vyrobené a prý velmi kvalitní látkové roušky. Jedna uchazečka o zaměstnání zubní laborantky se cítila diskriminována, když při výběrovém řízení odmítla sundat roušku a ukázat zuby, což považovala za důvod, proč ve výběrovém řízení neuspěla. Plejádu zajímavých dotazů završuje dotaz zaměstnance-kuřáka, který si v roušce přidělené jako OOPP zaměstnavatelem vytvořil otvor pro cigaretu a dožadoval se od inspekce práce potvrzení, že to je bezpečnější řešení, než sundání roušky při kouření úplně. 

Vývoj pandemie, nové poznatky a zkušenosti v boji s koronavirem přinesly odpovědi na téměř všechny položené otázky v souvislosti s nošením roušek na pracovištích. Dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů se změnily. Zaměstnanci se dnes potýkají spíše s problematikou správného výběru typu roušek a způsobu jejich nošení a údržby, zaměstnavatelé pak zejména s „neposlušnými“ zaměstnanci, kteří po vzoru některých osobností roušky odmítají nosit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail