Ochrana civilních osob v elektromagnetických polích

Zdroj: 
RadMan XT ICNIRP General Public - osobní monitor, který kontroluje elektrická pole podle mezních hodnot ICNIRP 1998 pro veřejnost. Bezpečnostní pracovníci v rozhlase a telekomunikaci, průmyslu a komunálních podnicích mohou tak chránit všechny své pracovníky a návštěvníky, kteří nespadají pod regulaci ochrany při práci.

Nový osobní monitor kontroluje intenzitu elektromagnetického pole dle ICNIRP 1998 General Public.

Narda Safety Test Solutions vyvinula osobní monitor, který kontroluje elektrická pole podle mezních hodnot ICNIRP 1998 General Public (veřejnost). Bezpečnostní pracovníci v rozhlase a telekomunikaci, průmyslu a komunálních podnicích mohou tak chránit všechny své pracovníky a návštěvníky, kteří nespadají pod regulaci ochrany při práci.

Při zatížení osob vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli rozlišuje ICNIRP, Mezinárodní komise pro neionizující záření, dvě oblasti: ochrana při práci (Occupational) a veřejnost (General Public). Kdo pracuje profesionálně ve vysokofrekvenčních polích, je zpravidla odborně vyškolen, je si vědom nebezpečí a zná ustanovení pro dobu pobytu v poli. Přípustná mezní hodnota pro ochranu při práci je proto vyšší než pro veřejnost. Co však s brigádníky, řemeslníky, návštěvníky, kteří školeni nejsou a přesto se pohybují ve vysokofrekvenčních polích? Pro jejich ochranu je třeba použít nejnižší mezní hodnotu pro veřejnost.

Narda Safety Test Solutions proto nyní vyvinula RadMan XT ICNIRP General Public. Tento osobní monitor se nosí jednoduše na těle a měří elektrickou intenzitu pole. Dva různé výstražné tóny signalizují dosažení 50 % a 100 % přípustné mezní hodnoty, a čtyři světelné diody ukazují intenzitu pole: 12,5 %, 25 %, 50 %, 100 %.

Bezpečnostní pracovníci v rozhlase a telekomunikaci, průmyslu a komunálních podnicích mohou dostát své odpovědnosti, když své zaměstnance a návštěvníky vybaví RadMan General Public, např. při provádění oprav na vysílačích, řemeslníci na lešení nebo zvedacích plošinách přicházející ve výšce do kontaktu s hlavním směrem vyzařování antén, nebo návštěvníci vysílačů pohybující se na plošině s anténou.

Technické údaje

RadMan XT ICNIRP General Public měří elektrické pole kontinuálně izotropně, tedy nezávisle na směru ozáření. Svým frekvenčním rozsahem 1 MHz - 40 GHz zachytí všechny terénní zdroje od středních vln až po radar. Tzv. shaping zajišťuje normované hodnocení všech služeb podle na frekvenci závislých křivek mezních hodnot dle ICNIRP 1998 General Public – celosvětově jedinečná, patentovaná funkce přístroje. Absorbéry redukují vliv těla.

Pro statická vyhodnocení ukládá RadMan XT ICNIRP General Public naměřené hodnoty v nastavitelných intervalech od 1 s do 3 min, vždy maximum, minimum, průměrnou hodnotu. Pomocí fakultativního interface-setu, který se skládá z optického kabelu, adaptéru a softwaru, lze hodnoty přenést na PC a vyhodnotit – graficky jako intenzitu pole v době nebo jako histogram.

Narda Safety Test Solutions

Narda Safety Test Solutions se sídlem v Pfullingen se dlouhodobě věnuje profesionálnímu měření elektromagnetických polí. Pro oblasti jako jsou bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a výzkum nabízí Narda Safety Test Solutions zpětně kalibrované přístroje na měření záření, které odpovídají vysokým nárokům na pohodlnou manipulaci uživatele a dlouhou životnost. Skupina podniků se orientuje při vývoji svých produktů na aktuální legislativu a stanovení mezních hodnot. Narda Safety Test Solutions nabízí kompletní škálu od malých, osobních monitorů přes analyzátory pro všechny frekvenční oblasti až po softwarová řešení a školení. Vysoce moderní kalibrační laboratoř v Pfullingen provádí kontrolu a kalibraci všech domácích přístrojů a sond k měření elektrických, magnetických a elektromagnetických polí.  

ZDROJ:
Ochrana civilních osob v elektromagnetických polích. In Inovace [online]. Dobříš : Vydavatelství Hana Bahylová, 2006 [cit. 25-07-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.inovace.com/doporuc.htm>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail