Obtěžování a násilí na pracovišti bývá často skryté

Zdroj: 

Různé formy obtěžování a násilí na pracovišti bývají poměrně běžné. Dochází k nim nejen ze strany edoucích vůči zaměsnancům, ale i mezi zaměstnanci samotnými. Jak bojovat proti časté, ale většinou skryté formě násilí a obtěžování?

Když přišla jednatřicetiletá soustružnice Pavla A. po směně za svým šéfem, aby ho požádala po více než čtyřech letech o zvýšení platu, nemohla uvěřit svým uším: „Ale ano, zvýším vám plat, zvýším, ale to víte, ostatní děvčata tady na dílně vědí, co a jak…“

Po významném mlčení a neméně významných pohledech dodal: „Mám tady nějaké občerstvení a k němu vínečko. Uděláme si pohodu a v klidu všechno probereme.“

Poté, co se jí do té doby docela sympatický mistr začal dotýkat a stupňoval své návrhy, paní Pavla už ve zmíněné dílně nepracuje. Dala výpověď.

Její případ není bohužel ojedinělý. Různé, převážně skryté formy obtěžování a násilí na pracovišti bývají poměrně běžné.

Nezřídka k nim dochází nejen ze strany vedení vůči zaměstnancům, ale i mezi zaměstnanci samotnými. Může být způsobováno i třetí stranou. Prevence a řešení podobného chování je jistě ve prospěch dané firmy i jejích zaměstnanců. Aktivní zastání se těch, kteří se dostali do podobné situace, může přispět ke zlepšení mezilidských vztahů a tím i ke zvýšení prestiže odborů.

Rada ČMKOS proto vyzvala odborové svazy, aby v rámci svých možností aktivně přispěly k promítnutí Dohody evropských sociálních partnerů o násilí a obtěžování na pracovišti zejména do kolektivního vyjednávání a k monitorování jejího uplatnění v praxi.

Co je obsahem a cílem dohody

V daném případě se jedná o dohodu uzavřenou evropskými sociálními partnery. Evropská odborová konfederace (EOK) a tři evropské zaměstnavatelské organizace - BusinessEurope, UEAPME a CEEP se shodly na textu dohody k problematice obtěžování a násilí na pracovišti. Složitých vyjednávacích kol se za EOK zúčastnily všechny její členské organizace včetně ČMKOS. Dohoda je závazná pro národní odborové a zaměstnavatelské organizace zastoupené ve strukturách sociálních partnerů na evropské úrovni. Její naplňování sleduje v pravidelných obdobích Výbor EU pro sociální dialog, který o ní podává zprávu na Jarní summit EU. Na efektivním a prokazatelném národním uskutečnění těchto dohod nesmírně záleží. Mimo jiné se tím totiž naplňuje poslání, jež mají evropští sociální partneři podle smluv o ES. Platí to tím spíše při rostoucích útocích na evropský sociální model a tím i na roli sociálního dialogu na evropské i národní úrovni. Mají-li tyto dohody chránit zaměstnance a vytvářet jim ve spolupráci odborů s managementem lepší pracovní podmínky, je nejlepší cestou jejich doplnění konkrétní rozpracování uzavřených dohod pro nastávající kolektivní vyjednávání.

Proti násilí a obtěžování na pracovišti lze efektivně bojovat

Společný projekt ČMKOS a ministerstva práce a sociálních věcí má v rámci bloku sociálního dialogu obsahovat Průvodce dohodami evropských sociálních partnerů, jehož součástí bude i uvedená dohoda. Pokud k ní EOK vydá jakákoli praktická doporučení, budou o nich ihned odborové svazy informovány. Dosavadní praxe kolektivního vyjednávání podobné dohody nereflektovala. Je třeba, aby výbory základních organizací tuto dohodu v rámci možností rozpracovaly do svých podmínek a projednaly s podnikovým vedením. Zejména když je zaměstnavatel sdružen v národní organizaci, která je členem evropských zaměstnavatelských struktur, je uvedená dohoda i pro něho závazná. Toho lze efektivně využít k vyvinutí potřebného tlaku a k pozdější potřebné zpětné vazbě na příslušný odborový svaz a také na ČMKOS. Uvedená dohoda se jistě projeví i v rámci odvětvového kolektivního vyjednávání. Poznatkům z implementace dohody bude třeba věnovat stálou pozornost při pravidelném hodnocení podnikového a odvětvového kolektivního vyjednávání.

Musí být zapracována do bilaterálních jednání národních sociálních partnerů. Uskutečnění dohod evropských sociálních partnerů mají podle dokumentů EK usnadňovat i vlády. Proto se jimi může v budoucnu zabývat i Rada hospodářské a sociální dohody.

ZDROJ:
Obtěžování a násilí na pracovišti bývá často skryté. In Sondy [online]. Praha : ČMKOS, 2007 [cit. 14-08-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.tydenik-sondy.cz/verze2006/index.php?tid=n&cislo=200730&clane...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail