Obsluha zdvihací plošiny

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Podle ČSN ISO 18878 musí zdvihací plošiny obsluhovat osoba náležitě proškolená kvalifikovanou osobou, která je definována v ČSN ISO 18893. Ale definice v této normě zní: Kvalifikovanou osobou je osoba, která na základě uznaného stupně, osvědčení nebo profesního postavení, nebo rozsáhlých znalostí, školení a zkušeností úspěšně prokázala svou schopnost řešit a analyzovat problémy spojené s předmětnou věcí, prací nebo projektem. Je tedy kvalifikovanou osobou i osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, pokud bude znát příslušné předpisy, EN a ČSN pro obsluhu a používání zdvihacích plošin? 

Předně musím uvést, že v dotaze neupřesňujete, jakou zdvihací plošinu máte na mysli a to je velice důležité. Musíme tedy vycházet z § 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 2 odst. 1 této vyhlášky jsou vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení")  tato zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení zřízeními podle této vyhlášky nejsou:

 • vrátky,
 • zdvižné vozíky,
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 • závěsné dopravníky,
 • nakladače,
 • zdvihací čela nákladních automobilů,
 • mechanické rampy,
 • plošiny pro zdvihání automobilů,
 • výsuvné žebříky,
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Zdvihací zařízení uvedená v odstavci 1  § 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a tedy i např. plošiny s výškou zdvihu nad 3 m jsou tzv. vyhrazená technická zařízení a  ta mohou obsluhovat jen osoby zvlášť odborně způsobilé ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osoby mají zákonem stanoveny zvláštní požadavky a musí být zvlášť proškoleny a skládají zkoušky podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zdvihací zařízení uvedená v § 2 odst. 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů se nepovažují za vyhrazená technická zařízení a na ty se vztahuje obecná povinnost zaměstnavatele o proškolení zaměstnanců podle § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce, tedy např. osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, jak uvádíte v dotaze.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail