Observatorium rizik: Nové biologické hrozby v evropském pracovním prostředí

Evropské observatorium rizik, které je součástí Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, vydalo tiskovou zprávu zabývající se biologickými riziky. Alarmující je, že každé odvětví pracovní činnosti člověka je ohroženo a biologická rizika se týkají každého z nás.

Evropské observatorium rizik, které je součástí Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci, vydalo tiskovou zprávu zabývající se biologickými riziky. Alarmující je, že každé odvětví pracovní činnosti člověka je ohroženo a biologická rizika se týkají každého z nás.

Ve své nové zprávě Evropské observatorium rizik (ERO) vymezuje vznikající biologická rizika, která se mohou týkat pracovníků v zemích EU. Zejména se to týká zemědělců, pracovníků ve zdravotnictví nebo pracovníků v rozvíjejících se odvětvích, jako je nakládání s odpady. Rostoucí hrozbou jsou přenosné nemoci jako SARS, ptačí chřipka nebo horečka Dengue. Přes stávající evropskou legislativu jsou znalosti stále omezené a na mnoha pracovištích nedochází ke správnému hodnocení a prevenci biologických rizik. Zpráva zdůrazňuje význam globálního a víceoborového přístupu, který zahrne bezpečnost a ochranu zdraví při práci, veřejné zdraví, ochranu životního prostředí a bezpečnost potravin.

„Biologická rizika jsou často podceňována, i když mohou být velmi škodlivá pro pracovníky v EU doslova v každém odvětví,“ říká Jukka Takala, ředitel Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejíž je Evropské observatorium rizik (ERO) nedílnou součástí. „Úkolem je rychle tato rizika odhalit, jakmile se objeví, analyzovat důsledky, které by mohla mít pro zdraví osob, a vypracovat politiky a postupy k minimalizaci jejich šíření.“ Odborná prognóza ERO vymezuje nová a zvyšující se biologická rizika související s bezpečností práce a zdůrazňuje, že je důležité zvážit nástroje kolektivní odpovědnosti a prostředky kontroly, a to jak na pracovišti, tak mimo něj.

Přenosné nemoci ohrožují pracovníky v zemích EU

Odhaduje se, že na celém světě každoročně zemře 320 000 pracovníků na přenosné nemoci způsobené biologickými riziky vyvolanými viry, bakteriemi, hmyzem nebo zvířaty. I když k většině úmrtí dochází v rozvojových zemích, přibližně 5 000 obětí pochází ze zemí EU. Ohroženy jsou více ženy než muži, neboť obvykle vykonávají povolání, která představují více biologických rizik a vystavení těmto rizikům.

Nejvíce vznikajících rizik je spojeno s globálními epidemiemi nových nakažlivých patogenů, např. těžkého akutního respiračního syndromu (SARS), ptačí chřipky a viru Ebola, a znovu se  objevujících patogenů jako cholera a žlutá zimnice. Vzhledem k rychlosti a objemu mezinárodní dopravy a obchodu se mohou tyto látky šířit po celé planetě během několika hodin a způsobit novou pandemii.

Nejrizikovější odvětví

Jelikož mnoho těchto nemocí překračuje druhovou bariéru ze zvířat na lidi, jsou riziku vystaveni zejména pracovníci v oblasti živočišné výroby. Další patogeny jako tuberkulóza se staly odolnými vůči známým lékům a v jejich důsledku může docházet k závažným infekcím u pracovníků ve zdravotnictví.

V nových odvětvích, jako je například nakládání s odpady, kde pracovníci přicházejí do styku s různými vzduchem šířenými mikroorganismy a organickými sloučeninami, se objevují nové a složité expozice. Na pracovištích uvnitř budov se kvůli nedostatečně udržovanému klimatizačnímu systému mohou šířit plísně a způsobovat astma a alergie.

Druhá zpráva o vznikajících rizicích

Zpráva ERO je druhá v sérii věnované vznikajícím rizikům. Výsledky této prognózy jsou spolu se třemi doplňujícími pracemi o fyzikálních a psychosociálních rizicích a rizicích chemických látek pouze prvními kroky v procesu diskusí a konsolidace, který je součástí plánu činnosti agentury. .

Odborná prognóza vznikajících biologických rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) ikonka pdf

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail