Obsah školení BOZP musí vycházet z podmínek na konkrétním pracovišti

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Co vše se řeší při školení BOZP? Co by mělo obsahovat typické školení BOZP? Naše firma se zabývá servisem a prodejem manipulační techniky.

Povinnost zajistit zaměstnancům školení BOZP ukládá zaměstnavateli zákoník práce. Přitom ponechává na zaměstnavateli, jaký obsah školení zvolí. Zákon uvádí jen obecně, že školení má být o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • které doplňují odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,
  • které se týkají vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Praktickou částí školení by mělo být seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají vykonávané práce a pracoviště zaměstnance.

Co jsou právní, a ostatní předpisy vysvětluje zákoník práce v § 349 odst. 1. Podle tohoto ustanovení to jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že obsah školení BOZP musí vycházet, mimo obecné požadavky na BOZP, z podmínek na konkrétním pracovišti u zaměstnavatele. Obsah školení vytvořený bez znalosti těchto podmínek by byl čistě formální.

Autor článku: 

Komentáře

Je to tak, ale...

11.02.2013 - 11:44 Radoslav Vlasák
Jistě, přesně tak by to mělo být. Skutečnost je ale někdy bohužel dost odlišná - třeba i odpovědně zpracovaná osnova školení, reflektující podmínky té které firmy (a ne obecná, odněkud opsaná), ba i všechny podpisy na prezenční listině stejného data (že by - zvlášť u větších firem - zrovna nikdo nemarodil nebo neměl dovolenou?), ale objeví se i takové "perly", kdy na prezenční listině nebo zápisu za školení se pak objeví, že školení trvalo 45 minut. Přitom za tak krátkou dobu by se nejspíš dalo stihnout maximálně tak přečíst názvy kapitol obsažených v osnově školení. A to už se raději vůbec nezmiňuji o faktu, že mnohdy se zaměstnanci prostě jenom někam podepíší a školení ve skutečnosti neproběhne vůbec. To už ale těžko někdo zkontroluje - záleží pak jenom na přístupu vedoucích manažerů firmy k téhle oblasti. Ti slušní a poctiví mohou mít aspoň dobrý pocit, že pro oblast BOZP udělali maximum (aspoň co se školení týká).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail