Oborový portál BOZPinfo v novém kabátě

Inovace a technický vývoj informačních technologií nelze zastavit, a proto jsme pro vás od počátku května připravili již třetí verzi portálu BOZPinfo.cz, která odpovídá současným trendům v oblasti zpřístupňování informačních zdrojů a moderním informačním technologiím. Tímto Tématem týdne bychom Vás chtěli seznámit s vývojem portálu a představit vám jeho novou koncepci, obsah, rubriky a služby.

Vážení uživatelé,

již více než šest let se můžete v síti Internet setkávat s oborovým portálem BOZPinfo.cz. Inovace a technický vývoj informačních technologií nelze zastavit, a proto jsme pro vás od počátku května připravili již třetí verzi tohoto portálu, která odpovídá současným trendům v oblasti zpřístupňování informačních zdrojů a moderním informačním technologiím. Tímto článkem bychom Vás chtěli seznámit s celým vývojem portálu a představit vám jeho novou koncepci, obsah, rubriky a služby.

Historie oborového portálu

V roce 2002 zahájil Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci jednoho ze svých projektů provoz oborového portálu BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz). Cílem bylo vytvořit národní informační server věnovaný problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost, a další uživatele, především z řad malých a středních podniků. Projekt BOZPinfo.cz vyšel z „Koncepce informační politiky resortu MPSV ČR“, která stanovila Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) úkol vytvořit na internetu, ve spolupráci s orgány a organizacemi působícími v oblasti BOZP, kontaktní místo poskytující informace z oblasti bezpečnosti práce.

V roce 2004, kdy bylo prokázáno, že je projekt životaschopný, došlo k prvním výraznějším úpravám jeho designu a obsahové stránky portálu. V průběhu května 2004 byla úspěšně nastartována éra „druhé verze“ oborového portálu BOZPinfo. Do druhé verze byly mimo jiné implementovány tři nové rubriky - „Téma týdne“ (včetně tématických příloh), „Právní předpisy“ a „Rady pro Vás“, které se následně staly nejúspěšnějšími a nejnavštěvovanějšími. Vzrůstající počet dotazů k zodpovězení a jejich charakter začal v průběhu času vyžadovat vytvoření nového prostoru vyhrazeného pouze informacím tohoto druhu. Tím se stal další projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce informační server BZP.cz, zaměřený na malé a střední podnikatele a živnostníky, který spatřil světlo světa v dubnu 2006. Server BZP.cz do sebe implementoval část obsahu BOZPinfo.cz a zároveň se rozrostl o srozumitelné a přímočaré návody na řízení podniku v souladu s požadavky právních předpisů z oblasti BOZP a rady začínajícím podnikatelům, jak zharmonizovat legislativní požadavky BOZP s jejich podnikáním.

V průběhu provozu těchto portálů přibyly do systému další funkcionality umožňující uživatelsky přívětivý přístup. Jednalo se zejména o vývoj RSS kanálu nebo modulu pro přístup pomocí mobilních telefonů a PDA.

V návaznosti na provoz a podněty čtenářů jsme se v průběhu roku 2007 pustili do přípravy již třetí verze, která je rozšířena o celou řadu nových témat a služeb.

Cíle oborového portálu BOZPinfo verze 3

Hlavním cílem vývoje portálu byla expanze a přiblížení běžnému uživateli, nejen odborníkům BOZP. Tento cíl vyžadoval restrukturalizaci v oblasti obsahu, struktury, designu i nabízených služeb. Cílem bylo vytvořit moderní informační nástroj pro odborníky z mnoha oblastí lidské činnosti, a zároveň se přiblížit i k laické veřejnosti, která BOZPinfo.cz může využít jako první pomoc při řešení svých "pracovních dotazů".

Rubriky:

Rady pro Vás

V rubrice Rady pro vás naleznete nejen tematicky rozdělené Otázky a odpovědi, jak je znáte z předchozí verze, ale i stále oblíbenější Poradnu, a další související podrubriky - Životní situace, formuláře ke stažení, Diskusní fórum a odkazy na instituce činné v oblasti BOZP. Novinkou pro všechny rubriky je aktivní výpis klíčových slov, přes který se dá jednoduše vyhledávat další relevantní články.

Legislativa

Oproti předchozí verzi jsme do této rubriky sloučili Právní předpisy ČR a Právní předpisy EU. Rubrika přináší aktuality v právní úpravě České republiky v oblasti BOZP, lze v nich vyhledávat i si stáhnout plný text z Portálu veřejné zprávy. Stejně tak jsou uživateli přístupné i právní předpisy Evropské unie, především směrnice, rozhodnutí a nařízení, atd. V této verzi je možné v právních předpisech EU vyhledávat dle různých kritérií, což usnadní orientaci oproti dlouhým a nepřehledným výpisům. I zde má uživatel právní předpis propojený na plný text v českém jazyce v Úředním věstníku EU.

Věda a výzkum

Tato rubrika je zaměřena na přehled projektů, výzkumných záměrů a grantů zabývajících se řešením problematiky BOZP nejen v České republice, ale i Evropské unii. Cílem této rubriky je vytvořit informační základnu, ve které jsou shromažďovány informace o výzkumných aktivitách v této oblasti. Novinkou bude zpřístupnění Informačního systému podpůrných a výzkumných projektů, který je faktograficko-bibliografickou databází o projektech v ČR i EU. Uživatelé získají detailní informace nejen o jednotlivých projektech, grantech, výzkumných záměrech, ale i expertech a institucích, které se na řešení podíleli.

Knihovna BOZP

Knihovna BOZP nahradila původní Čítárnu a stala se odbornou elektronickou knihovnou, kde uživatel nalezne tematicky členěné odborné články z původní tvorby nebo přebírané z dalších periodik a jiných webů z oblasti BOZP, dále informace o novinkách v BOZP a elektronické verze publikací vydávaných např. Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, Státním zdravotním ústavem a jinými institucemi. Dostupné jsou i recenze českých a zahraničních publikací, periodik a dalších relevantních webových stránek z oblasti BOZP, rozhovory a off-line zdroj měsíčních přírůstků odborné literatury (výběrová bibliografie). Z této rubriky bude mít uživatel přístup do digitální archivu AiP Safe. V rámci rubriky je také vstup to podrubriky "Tématické přílohy" a "Téma týdne". Tuto rubriku jsme rozšířili o řadu nových komerčních i nekomerčních služeb jako jsou rešerše, obsahy časopisů (tzv. Current Contents) či překlady odborných článků. Pokud budeme mít uživatel zájem, může pomocí emailu či formuláře zaslat svůj dotaz.

Akce a semináře

Sekce Akce a semináře zůstala v podstatě nezměněna. I nyní zde najdete Kalendář akcí s možností přidat vlastní akci, tiskové zprávy a zpravodajství z veletrhů a konferencí, a v neposlední řadě samostatné rubriky věnované jednotlivým kampaním BOZP.

Pracovní místa

Prakticky beze změny zůstala i rubrika Pracovní místa, která umožňuje poptat či nabídnout pracovní příležitosti v oblasti BOZP, PO a příbuzných oborech.

Časopis JOSRA

Pod novou verzí bude 4x do roka publikován nový elektronický odborný Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti = Journal of Safety Research and Applications (JOSRA). Je prvním recenzovaným časopisem pro oblast výzkumu, vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících oborech v České republice. Měl by stát prostorem pro transfer nových poznatků a znalostí z výzkumných aktivit do praxe. Pokud máte zájem o svých výzkumných aktivitách v této oblasti publikovat, obraťte se na redakci (josra@vubp-praha.cz).

BOZP Extra

V této sekci jsme připravili vstup do informačních zdrojů, které dle našeho názoru poskytují informace s přidanou hodnotou nebo jsou pro uživatele přínosné. Řada z nich vzešla z výzkumných aktivit VÚBP, mezi něž patří Encyklopedie BOZP a Digitální archiv AiP Safe.

Závěrem

Pevně věříme, že Vás nová verze oborového portálu BOZPinfo potěšila a že bude i nadále pomocníkem a zdrojem informací pro řešení vašich pracovních problémů a čerpání inspirace z oblasti BOZP.  Období vyhrazené pro testovací provoz potrvá do poloviny června, do kdy máte možnost se i vy aktivně zapojit do spolupráce při správném záběhu nové verze. Pokud najdete na stránkách chybu, nebo budete mít jakýkoliv dotaz či připomínku, použijte prosím formulář v pravém sloupci, pomocí kterého nám můžete sdělit své dojmy či nahlásit chyby. Předem děkujeme za spolupráci.

Dále v letošním roce chystáme v rámci oborového portálu BOZPinfo spustit elektronický obchod, kde budou k dispozici vzdělávací, osvětové a informační materiály z vydavatelství Výzkumného ústavu bezpečnosti práce,v.v.i.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail