Objasnění pojmů uvedených v ČSN 33 1610

Na dotaz odpověděl Ing. Vladimír Turnovec

Dotaz:

V ČSN 33 1610 (vydání květen 1999) jsem na straně 7 při jejím čtení narazil na nelogičnosti a nejasnosti u pojmů. Žádám Vás proto o objasnění těchto pojmů:

  • nepřenosný,
  • připevněný,
  • pevně připojený.

Dále žádám o sdělení, podle kterých technických norem se revidují spotřebiče:

  • nepřenosné s pohyblivým přívodem,
  • připevněné s pohyblivým přívodem,
  • připevněné (obvykle nepřenosné) pevně připojené,
  • pevně připojené (obvykle nepřenosné).

Mám totiž za to, že v normě došlo ke zmatení pojmů: připevněný – pevně připojený. Pak je také zmatečné nařízení, že revize připevněných spotřebičů může provádět pouze revizní technik. Jak tomu bude např. u nástěnného svítidla s pohyblivým přívodem, které pro svoji vyšší hmotnost (případně i nad 18 kg) bude muset být ke stěně připevněno?

Odpověď:

Přesto, že výklad českých technických norem nespadá do kompetence našeho úřadu, ale je především záležitostí Českého normalizačního institutu, pokusíme se požadované objasnit a vysvětlit, že ke zmatení pojmů „připevněný“ a „pevně připojený“ nedošlo.

1. Pojmy nepřenosný a připevněný spotřebič jsou v ČSN 33 1610 definovány. Definici pevně připojeného spotřebiče ČSN 33 1610 neobsahuje. Připevněný spotřebič a pevně připojený spotřebič jsou dva rozdílné pojmy. První pojem vyjadřuje fixaci spotřebiče v daném prostoru a druhý pojem se týká způsobu připojení spotřebiče k elektrickému rozvodu.

2. Nepřenosné a připevněné spotřebiče, beez ohledu na to, jakým způsobem jsou připojené, se kontrolují podle ČSN 33 1610 a revidují podle ČSN 33 1500. Tato skutečnost je z tabulky 1 a poznámky 5 k tabulce 1, podle našeho názoru, jasně patrná. Pro tyto spotřebiče ČSN 33 1610 stanoví lhůty a způsob provedení kontrol a obsahuje metodiku ověření jejich bezpečnosti při revizích v případech, kdy u těchto spotřebičů nelze změřit jejich izolační stav (metody měření unikajícího proudu). Termíny revizí jsou pro tyto spotřebiče v tabulce 1 uvedeny pouze pro úplnost (odkazem na ČSN 33 1500 s tím, že půlroční lhůta revize pro spotřebiče používané ve venkovním prostoru byla stanovena oproti ČSN 33 1500 nejen na prozatímní zařízení staveniště, ale i pro nepřenosné a připevněné spotřebiče používané ve venkovním prostoru obecně a to s ohledem na zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem).

Na dotaz odpověděl Ing. Vladimír Turnovec

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail