Občanská sdružení a jejich vztah k požadavkům BOZP

Zdroj: 

Zaměstnavatelem ve smyslu ustanovení § 7 z. č. 262/2006, zákoníku práce, se rozumí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních vztazích. Proto když občanské sdružení zaměstnává fyzické osoby, tedy zjednodušeně řečeno má své zaměstnance, musí vůči nim plnit všechny povinnosti ve smyslu části páté zákoníku práce týkající se BOZP a z. č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako každý jiný zaměstnavatel.

Jakým způsobem mají postupovat občanská sdružení ve vztahu k BOZP. A to jestli jsou taky občanská sdružení (např. aerokluby) povinny dělat školení BOZP, případně jakým způsobem a jaké právní předpisy toto ošetřují. Všude jsem se pouze dočetl o BOZP ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec.


Zákoník práce samozřejmě užívá pojmu "zaměstnavatel" a "zaměstnanec", neboť upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Z toho důvodu i tyto pojmy.

Zaměstnavatelem ve smyslu ustanovení § 7 z. č. 262/2006, zákoníku práce, se rozumí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních vztazích. Proto když občanské sdružení zaměstnává fyzické osoby, tedy zjednodušeně řečeno má své zaměstnance, musí vůči nim plnit všechny povinnosti ve smyslu části páté zákoníku práce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako každý jiný zaměstnavatel. Podle § 8 zákoníku práce platí, že "Právní postavení zaměstnavatelů, kteří jsou právnickými osobami, se řídí § 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 20a, 20f, 20g, 20h, 20i, a 20j občanského zákoníku. Občanské sdružení je totiž ve smyslu ustanovení § 18 občanského zákoníku právnickou osobou, byť vzniká na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování, ve znění pozdějších předpisů.

Z toho tedy vyplývá, že vůči svým zaměstnancům musí občanské sdružení plnit všechny povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce. Vůči ostatním osobám, členům a lidem (návštěvníkům) se pak občanské sdružení chová jako každá jiná právnická nebo fyzická osoba a jeho vztahy se řídí především občanským zákoníkem. Samozřejmě, že pro občanské sdružení stejně jako pro každou jinou právnickou nebo fyzickou osobu platí základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, to znamená především, že  nesmí svojí činností dotyčné osoby, které nejsou jejími vlastními zaměstnanci, ohrozit na životě nebo zdraví. Pokud si vezmeme jednoduchý příklad tak platí, že např. aeroklub nesmí povolit vyhlídkový let osobě, která by neměla základní bezpečnostní výbavu (přílbu) a v letadle, které by nebylo vybaveno padákem apod. Tyto zásady však nevyplývají přímo ze zákoníku práce, ale z občanského zákoníku, že činností, kterou vyvíjím (lhostejno jestli jako fyzická nebo právnická osoba) nesmím ohrozit bezpečnost a zdraví druhých. To platí pro sousedské vztahy stejně jako pro vztah pořadatele (který pořádá např. letecký den) a návštěvníků.

Chcete vědět víc?

Vzhledem k tomu, že je součastná právní úprava v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velmi nepřehledná a dělá někdy potíže i odborníkům, natož zaměstnavatelům, doporučujeme Vám proto dále pokračovat článkem: "Podnikám a mám zaměstnance", který  by Vám měl pomoci se v celé této problematice zorientovat. 

Zdroj: Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová, portál BOZPinfo.cz,

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail