Občané mohou zlepšit bezpečnost výrobků

Zdroj: 
Evropská komise zkoumá, jak upravit osvědčený systém bezpečnosti výrobků.

Během posledních dvou desetiletí se v EU vytvořil poměrně úspěšný systém bezpečnosti výrobků. Ten zajišťuje, aby všechny výrobky dostupné na vnitřním trhu byly pro spotřebitele bezpečné.

I tento vyspělý a osvědčený systém má prostor ke zlepšení. Ukazuje to rychlý vývoj trhů, nové výrobky a s nimi spojená nová rizika, jakož i postupující globalizace. Evropská komise proto plánuje revizi směrnice o bezpečnosti výrobků.

Proto nyní otevřela veřejné konzultace na toto téma, které potrvají do konce července. Cílovými skupinami jsou občané, výrobci, dodavatelé, prodejci, nejrůznější organizace (např. spotřebitelská sdružení, asociace výrobců apod.) a státní orgány. Záměrem Komise je získat od co největšího počtu zúčastněných informace o existujících problémech a možných řešeních. Konzultace je přístupná na internetu a probíhá do 30. července 2010.

Základem dosavadního systému je směrnice o obecné bezpečnosti výrobků z roku 2001.  Ta stanovuje povinnosti členským státům, výrobcům a distributorům. Mezi základní povinnosti výrobců a distributorů patří povinnost umisťovat na trh jen bezpečné výrobky. Za takové směrnice považuje především ty, které splňují evropské či národní normy, komunitární technické specifikace a pravidla správné praxe a také odpovídají vývoji vědy a techniky či rozumným očekáváním spotřebitelů ohledně bezpečnosti výrobků. Kromě uvedené povinnosti musejí také výrobci a distributoři informovat spotřebitele o rizicích spojených s výrobky, musí případně přijmout kroky k zabránění potenciálních rizik. Musejí být také schopni dohledat nebezpečné výrobky.

Základní povinností členských států EU je samozřejmě vymáhat plnění stanovených povinností prostřednictvím dozorových orgánů. Navíc se musejí aktivně účastnit systému rychlé výměny informací (tzv. RAPEX). Ten je spravován Komisí a slouží k tomu, aby se státy mohly navzájem rychle informovat o nebezpečném výrobku na trhu, který odhalí ten či onen dozorový orgán kterékoliv země.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail