O směrnici pro poskytování OOPP a MČDP v podniku

Pár informací o tom, co by měla obsahovat směrnice o poskytování osobních ochraných pracovních pomůcek a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku?

Co by měla obsahovat směrnice o poskytování osobních ochraných pracovních pomůcek (OOPP) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku?

Směrnice o poskytování OOPP a MČDP stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik na pracovištích, charakteru a druhu práce a pracovišť a jejich vlastností s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Směrnice musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik, vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování OOPP a MČDP, stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence OOPP.

Směrnice může být ve formě vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu. 

Ve směrnici by neměla, kromě jiného, také chybět například tato ustanovení:

Stanovení rozsahu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP):

  • Rozsah poskytování OOPP je uváděn v seznamu této směrnice podle druhů profesí. Stanovená lhůta používání je informativní, a to ve smyslu předpokládané doby využitelnosti ochranného prostředku.
  • V případě, že zaměstnanec předloží poškozený nebo zničený ochranný prostředek před uplynutím předpokládané doby využitelnosti, posoudí vedoucí jak k poškození došlo. Prokáže-li, že poškození bylo úmyslné nebo vzniklo nesprávným používáním, předepíše podřízenému tento prostředek k náhradě (§ 250 a 257 zákoníku práce, z. č. 262/2006).
  • Došlo-li ke znehodnocení OOPP, musí zaměstnanec dostat nový ochranný pracovní prostředek.
  • OOPP, u nichž je předepsána povinná kontrola (bezp. pásy, lana, filtr polomasky, apod.), musí být vyřazeny ihned, jakmile není možné je podle výsledku kontroly dále používat.

Poskytování OOPP nad rámec seznamu je vedoucí povinen poskytnout OOPP takto:

  • OOPP zaměstnancům vykonávajícím práci ve výšce a nad volnou hloubkou, pokud pracoviště není vybaveno ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi,
  • ochrannou přilbu - zaměstnancům, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v prostorách, kde je nebezpečí zranění pádem předmětů,
  • ochranný šátek nebo čepici - zaměstnancům, kteří pracují v bezprostřední blízkosti rotujících strojových součástí a v souvislosti s tím jsou v nebezpečí zachycení vlasů,
  • příslušné ochranné pracovní prostředky (např. ušní ucpávky proti hluku, sluchátkové chrániče, štítky, brýle, dýchací přístroje, respirátory apod.) - zaměstnancům, kteří jsou ohroženi průmyslovou toxikologií, škodlivinami mechanickými, fyzikálními apod.
  • Pokud vznikne nárok zaměstnanci na poskytnutí jednoho druhu OOPP z více důvodů, přísluší mu tento OOPP jedenkrát.

 

Chcete vědět víc?  

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail