NV č. 241/2018 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dne 25. 10. 2018 bylo v částce 121/2018 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Vydáno na základě z. č. 258/2000 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti od 9. listopadu 2018.

Komentáře

Původní znění

07.11.2018 - 18:45 Terez Samohýl
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-272

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail