NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Dne 30. 6. 2022 bylo v částce 89/2022 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Vydáno na základě z. č. 250/2021 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Komentáře

Příloha č. 3 k NV č. 193/2022 Sb. o VTZ

03.11.2022 - 13:06 Vratislav Blažek
Potřebuji poradit s určením pověřené osoby odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení V příloze č. 3 je text v bodu: 1.5 Pro realizaci systému bezpečné práce provozu jeřábu určí provozovatel pověřenou osobu podle § 2 písm. a), která jedná za právnickou nebo fyzickou osobu požadující manipulace s břemenem (zaměstnavatele). V § 2 písm. a) je text: § 2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) podstatnou změnou zařízení takový zásah do vyhrazeného zdvihacího zařízení, při kterém dojde k zásadním změnám, které odstraní zjištěná provozní rizika nebo nahradí stávající nevyhovující části, a ke změně technických parametrů a charakteristik nebo bezpečnostních parametrů zařízení, O určení pověřené osoby se zmiňuje § 10 Požadavky na bezpečnost vyhrazených zdvihacích zařízení (1) Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení a) určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, V kterém předpisu najdu § 2 písm. a), která jedná za právnickou nebo fyzickou osobu požadující manipulace s břemenem (zaměstnavatele)?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail