Nový záznam o úrazu – elektronická forma vyplňování a podání

Dne 31. 5. 2010 schválila Vláda České republiky na svém zasedání nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti k 1. 1. 2011. O tomto nařízení, respektive o ustanoveních v něm obsažených, bylo již publikováno mnoho informací, a to i na oborovém portálu BOZPinfo.cz. Cílem tohoto Tématu týdne je seznámit čtenáře s možností elektronické formy vyplňování a podání záznamu o úrazu.

Úvod

Úvod

Možnost elektronického podání záznamu o úrazu dává ustanovení § 9 tohoto nařízení, které říká, že „Záznam o úrazu i záznam o úrazu _ hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.“ Následující ustanovení říká, že zaměstnavatel může využít k tomu určené tiskopisy, které jsou přílohou tohoto nařízení.  

Použitá technologie

Na základě pilotních studií a analýz provedených v letech 2008 a 2009, započaly v polovině letošního roku práce na elektronických formulářích. Pro potřeby tvorby elektronických formulářů byla zvolena technologie inteligentních XML (eXtensible Markup Language) formulářů. Inteligentní formuláře nabízejí řadu výhod oproti klasickému sběru informací, jakými jsou papírové formuláře, kancelářské dokumenty nebo webové formuláře. Na rozdíl od výše uvedených způsobů jsou data z inteligentních formulářů získávána v otevřeném formátu XML. Jednou z klíčových výhod inteligentních formulářů je skutečnost, že jsou založeny na otevřené architektuře. Data nasbíraná ve formulářích vystupují ve formátu XML, díky čemuž je možné řešení velmi snadno integrovat s prakticky jakoukoliv databází či informačním systémem. Sbíraná data vykazují vysokou míru zabezpečení díky využití elektronického podpisu (elektronický podpis není striktně vyžadován, pokud je podání provedeno listovní cestou, nikoli elektronickou).  

Inteligentní XML formuláře nejsou ve veřejné správě neověřenou technologií, inteligentní formuláře využívají mimo jiné také níže uvedené organizace, ke sběru určitých údajů od koncových uživatelů:

  • Ministerstvo vnitra – elektronické žádosti o zřízení datové schránky,
  • Česká správa sociálního zabezpečení – důchodové pojištění, nemocenské pojištění,
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu – zápis do obchodního rejstříku,
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky – sběr dat od lékařů a zdravotnických zařízení o provedených zákrocích a výkonech,
  • řada úřadů státní správy a územní samosprávy.

Pro využití možnosti vyplňovat a podávat elektronické záznamy o úrazu jsou nutné dva předpoklady:

  • vlastnictví osobního počítače nebo notebooku a
  • nainstalovanou aplikaci 602XML Filler

Pro elektronické vyplňování a podání záznamu o úrazu je logicky nezbytnou podmínkou využití osobního počítače nebo notebooku. Na výpočetní techniku nejsou z tohoto hlediska žádné přehnané nároky. Aplikaci 602XML Filler lze provozovat na běžném kancelářském či domácím počítači nebo notebooku, který je vybaven alespoň 256 nebo 512 MB operační paměti (RAM). Aplikace zabere 40 MB volného místa na pevném disku osobního počítače nebo notebooku. 602XML Filler je aplikace pro vyplňování formulářů. 

Jedná se o volně šiřitelný a v České republice již všeobecně rozšířený nástroj se snadným ovládáním. Je vhodný pro elektronické vyplňování formulářů, které potřebují občané, firmy i další organizace při styku mezi těmito subjekty nebo s úřady veřejné správy. 602XML Filler je možné také použít pro elektronické pořizování informací uvnitř i vně firmy či organizace, jako je např. vytváření nabídek, objednávek a vyplňování různých osobních formulářů. Pomocí okamžité kontroly zadávaných dat v průběhu vyplňování není možné, aby uživatel zadával nevhodné údaje. Možnost uložení formuláře na disk v průběhu vyplňování a jeho znovuotevření zase poskytuje klid a plné soustředění na vyplňování. Snazší vyplňování formulářů rovněž zajišťují automatické výpočty, záložky a kontextová nápověda formulářových polí včetně možnosti načítání dat z databází. Aplikace podporuje odesílání dat na webový server, export do PDF, použití elektronického podpisu a další funkce, které výrazně usnadňují práci s dokumentovou agendou a představují základní kameny moderní kanceláře bez papíru.  

Autor článku: 

Komentáře

Kde hledat formulář?

16.01.2011 - 16:13 Bohumil Páník
Již drahnou chvíli hledám formulář záznamu o úrazu pro aplikaci 602XML Filler a je mi podivné proč jej nemohu nalézt. Je opravdu povinností MPSV zpřístupnit jej? Když jej nenaleznu, jak mám postupovat?

Re: Kde hledat formulář?

16.01.2011 - 20:16 Tomáš Neugebauer
Vše naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/9907

Re: Kde hledat formulář?

17.01.2011 - 11:44 Jana Látalová
Také nemohu najít dotyčný formulář k vyplnění.

Re: Kde hledat formulář?

17.01.2011 - 12:40 Tomáš Neugebauer
Adresu, kde jej najdete jsem uvedl. Pro jeho zobrazení musíte mít nainstalovánu aplikaci 602xml. Vše najdete na uvedené adrese.

Re: Kde hledat formulář?

17.01.2011 - 19:14 Tomáš Neugebauer
Podrobný návod: 1. vstoupit na stránku http://www.mpsv.cz/cs/9907 2. kliknout na slova: "stránkách výrobce" 3. kliknout na: "Software602 Form Filler pro Windows (EXE)" 4. kliknout na: "software602_form_filler.exe" 5. provést instalaci aplikace 602xml filler 6. vrátit se na stránky MPSV 7. kliknout na: "záznam o úrazu", resp. na: "záznam o úrazu - hlášení změn"

Re: Kde hledat formulář?

16.01.2011 - 20:16 Tomáš Neugebauer
Vše naleznete na adrese: http://www.mpsv.cz/cs/9907

Ohlášení pracovního úrazu

24.02.2011 - 17:05 Jan Bidzilia
Dobrý den, možná, že budu chtít vysvětlit něco co zde již bylo řešeno a pokud to tak je tak se předem omlouvám.Potom by mi stačil jenom odkaz. Nicméně jedná se mi o povinnost zaměstnavatele dle § 4 NV 201/2010 Sb. kde je uvedeno ustanovení, že: (1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu a),c),d),e)-je mi to zcela jasné b)celkem s možnými potížemi proveditelné f)zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn Právě u zdravotní pojišťovny, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn se mi to zdá nereálné a byrokratické protože je si třeba uvědomit, a tak si to vysvětluji i já, že ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu znamená všechny pracovní úrazy a to i "tzv." drobné. Nevím, jestli si to vykládám dobře, ale pokud to je pravda, tak je to povinnost, kterou bude problematické dodržovat. Dekuji za odpověď.

Re: Ohlášení pracovního úrazu

25.02.2011 - 10:36 Milan Píša
Domnívám se, že hlášení zdravotní pojišťovně má smysl jen u úrazu, který si vyžadá ošetření ve zdravotnickém zařízení a tedy jeho ošetření bude zdravotní pojišťovna uhrazovat, i když nebude nebo bude vyhotoven záznam o úrazu. Rád bych znal jiný názor.

Re: Ohlášení pracovního úrazu

25.02.2011 - 13:12 Tomáš Neugebauer
Vykládáte si to dobře. Podle platného znění je zaměstnavatel povinen ohlásit zdravotní pojišťovně postiženého vznik každého pracovního úrazu, tedy i drobné píchnutí do prstu. Není však stanoven způsob ohlášení, tedy nemusí být prováděn prokazatelným způsobem. Podle sdělení spoluautora nařízení vlády, v původním návrhu tento požadavek nebyl, dostal se tam dodatečně a není možné zjistit, kdo jej tam dal (?!). Ještě před tím, než nařízení vlády nabylo účinnosti se hovořilo o jeho novele, jež měla tento požadavek odstranit. Nejen, že k tomu dosud nedošlo, ale pokud je mi známo, tak se v současné době žádná novela nepřipravuje.

Re: Ohlášení pracovního úrazu

25.02.2011 - 13:36 Jan Bidzilia
Děkuji za odpověď. Pokud to tak je jak píšete, tak nás tedy potěš pánbůh. Myslím si však, že to asi vyšumí a ani samotné pojišťovny nebudou mít zájem o striktní dodržování tohoto ustanovení, protože by se asi z toho množství telefonních a mailových ohlašování necítily dobře. I když u nich nikdo neví. Neplnění tohoto ustanovení by se jim v případě nějakého konfliktu se zaměstnavatelem asi docela dobře hodilo.

Ohlášení pracovního úrazu

25.02.2011 - 11:10 Jan Bidzilia
Děkuji za odpověď, nicméně odst. f) § 4 NV 201/2010 Sb. nic takového jako ošetření u lékaře neuvádí a ani ve znění celého NV není o ošetření u lékaře ani zmíňka. Tak jak si to vykládám já, se musí tedy ohlásit všechny pracovní úrazy, které u zaměstnavatele vzniknou a to bez rozdílu jejich klasifikace. Pokud si to vykládám dobře, tak právě těch "tzv." drobných pracovních úrazů jsou totiž skoro u každého zaměstnavatele desítky a někdy i stovky. Záleží na množství zaměstnanců a rizikovosti profesí. Proto se mi to zdá divné, protože to pak by zdravotní pojišťovny byly zahlceny ohláškami značným množstvím hlášení o PÚ. Bohužel tomuto problému se právě různé výklady tohoto NV vyhýbají a proto jsem to dal na oči i na tomto fóru.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail