Nový zaměstnavatel chce zrušit pracovní místa. Jak to řešit u zaměstnance s nemocí z povolání?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Můj otec má uznánu nemoc z povolání a pobírá rentu. Nyní firmu, kde pracuje, koupila jiná firma, ve které probíhá reorganizace, a uvažují, že zruší právě tu část firmy, ve které otec pracuje. Musí ho převést na jinou práci? A když takovou práci nemají, mohou ho propustit pro nadbytečnost nebo pouze pro důvody uvedené v § 52 písm. d) zákoníku práce (ZP)? Když otec podá výpověď sám, tak mu nárok na odstupné nevzniká? Bude mít stále nárok na rentu, ať už podá výpověď sám, nebo ji dostane od zaměstnavatele a bude veden na úřadu práce?

Aby Váš otec podal sám výpověď, nedoporučuji. Počkejte, jak se situace vyvine. Když pro něj zaměstnavatel nebude mít práci, tak si ji nevymyslí. V podstatě mu zaměstnavatel může dát jak výpověď z organizačních důvodů (pro nadbytečnost), tak výpověď ze zdravotních důvodů (nebude mít pro Vašeho otce s ohledem na jeho zdravotní postižení práci). V obou případech ale dostane odstupné. Domnívám se, že pokud by ho propouštěli pro nadbytečnost, že by rušili jeho místo. Výpověď ze zdravotních důvodů se dává po uznání nemoci z povolání, když zaměstnavatel nemá pro dotyčného poškozeného práci. Tady ale práci pro něho měl a nyní dochází k organizačním změnám. Jinak samozřejmě Váš otec bude pobírat náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (rentu) i nadále. Podpora v nezaměstnanosti od úřadu práce nemá vliv na výpočet renty, to je dávka z jiného titulu – viz § 271b ZP odst. 3 „Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.“

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail