Nový software BOZP "OZO - záznamník činností" dle novely z. č. 309/2006 Sb.

Zdroj: 

Na základě nové povinnosti odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů BOZP na staveništi vést písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti opatřený svým jménem a vlastnoručním podpisem jsme vytvořili software BOZP "OZO – záznamník činností".

Ve smyslu vycházející novely zákona č. 309/2006 Sb. s účinností od 1. května 2016 musí odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dále OZO) a koordinátoři BOZP na staveništi vést písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti opatřený svým jménem a vlastnoručním podpisem.

Smyslem software „OZO – záznamník činností“ je usnadnit práci OZO a naplnit zákonnou povinnost vyplývající z novely tohoto zákona.

Klíčové vlastnosti software BOZP „OZO – záznamník činností“:

 • jednoduchá instalace (dle instalačního průvodce) a obsluha;
 • náhled a tisk chronologického seznamu o výkonu činností OZO (řazení dle data provedené činnosti nebo dle smluvního vztahu);
 • export sestav (chronologického seznamu) za zvolené období (např. od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016);
 • přednastavena nabídka (seznam) základních činností OZO a také druhů smluvních vztahů;
 • možnost vložit Váš naskenovaný podpis formou obrázku (např. ve formátu *.jpg); popřípadě je možné podepsat až vytištěný dokument (podepisuje se každá stránka z pohledu prokazatelnosti);
 • v podformulářích možnost řazení záznamů dle libovolně zvoleného pole, např. abecedně dle smluvního vztahu, dle provedené činnosti, dle data činnosti apod.;
 • možný export sestav do formátu *.pdf;
 • vše je zobrazeno na jedné (vstupní) obrazovce;
 • ukládání Vámi uvedeného „podrobného popisu o provedené činnosti OZO“ do seznamu (výběrového dotazu) pro zvýšení efektivity práce (zkrácení času); tzn. není nutné opětovně zadávat shodný text;
 • vedení své databáze o všech smluvních vztazích (o všech organizacích), včetně kontaktních informací (kontaktní osoba, mobilní telefon, e-mail);
 • nehrozí ztráta fyzicky vedeného písemného záznamníku o výkonu své činnosti a také si nebudete muset po dopsání záznamníku jich několik kupovat;
 • pro organizace zaměstnávající více OZO možnost ze strany vedoucího zaměstnance jednoduše kontrolovat jejich provedenou (vykonanou) činnost;
 • možnost síťové verze; tzn. prostřednictvím "Vašeho správce sítě" je možné umístit tabulky na server, čímž může být umožněn přístup do databáze více OZO.

Více informací zjistíte na našich webových stránkách http://www.bozp-bezpecnost.cz/, případně zde můžete zhlédnout názornou ukázku (foto galerii) tohoto produktu. Rovněž si můžete na našich webových stránkách tento software BOZP zakoupit prostřednictvím e-shopu BOZP.

Vzhledem k jednoduchosti tohoto software, názorné ukázce (foto galerii) a zejména z důvodu ochrany práv mého software nebude tentokrát k dispozici demoverze.

Autorská práva:

Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se software BOZP „OZO - záznamník činností“ (dále produkt), jakož i elektronické resp. tištěné materiály dodávané s tímto produktem jsou majetkem Ing. Pavla Koláře.

Tzn. uvedený produkt není dovoleno kopírovat, rozmnožovat, pronajímat, distribuovat, prodávat či jiným způsobem šířit bez písemného souhlasu autora.

OZO záznamník činností

Obdobně připravujeme software BOZP pro koordinátory BOZP na staveništi pod názvem „KOO BOZP – záznamník činností“.

Autor článku: 

Komentáře

Jak se tak dívám na záznamník

26.04.2016 - 10:22 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Jak se tak dívám na záznamník a vytvořený přehled o výkazu činnosti, který není mimochodem v zákoně č. 309/2006 Sb., v PZ, nijak specifikován, říkám si, kam až zase zajdeme ve své horlové aktivitě a vypisování kolonek, které po nás nikdo "prozatím" nežádá. Nevím, proč bych měl zkušební komisi a akreditovanou osobu (kteří sami mimochodem podnikají v BOZP a PO) informovat o svých zákaznících a zcela dopodrobna jim vypisovat, co jsem prováděl na fakturu, o jaký druh práce se jednalo a podobně. Jednak je to smluvním tajemstvím mezi mnou a objednatelem, a za druhé nebudu nikomu poskytovat seznam svých zákazníků. Pokud budeme opět jako pan inženýr, horliví ve vytváření přehledů a seznamů a nesmyslů, budou je časem po nás vyžadovat i akreditované osoby jako samozřejmost. Podotýkám, že obdobně tomu bylo i s dokumentací k prevenci rizik při alsolvovní zkoušky na OZO v PR. Také v prvním kole písemnou práci nikdo nepožadoval, ale NĚKDO s tím začal jako s nadstandartem, a dnes je to samozřejmost. Tak asi tolik..., zbytečně ztracený čas dalším výkazem. Snad bych souhlasil s doložením praxe při první zkoušce na OZO v PR. Ale za mě tedy NE.

Re: Pane Valta stopro souhlas.

26.04.2016 - 10:59 Václav Syrový
Pane Valta naprosto s Vámi souhlasím. Jeden příklad za všechny. § 102 Zákoníku práce odst.(4) poslední věta :"O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci" Pamatuji doby, kdy tato věta v tomto ustanovení nebyla. Mám synovce ve státech, dělá truhláře a nějakou stavební firmu. Má tam dílnu tam má truhláře, kteří dělají na zakázkách a on se skupinou zedníků jezdí po stavbách, kde něco potřebují udělat , opravit a pod. Je vyučený truhlář ve státech je asi 15 nebo 20 let, nikdy po něm nikdo nechtěl vidět výuční list, Na zednické práce žádný výuční list nemá, ale dělá je. Zákazníci jsou spokojeni, provedenou práci mu zaplatí, on odvede daně a zdravotní a sociálku a nemá problémy. U zaměstnanců vede jenom směnovnici, aby věděl kdy byl kdo v práci. Jak to mají s pracovními smlouvami se zaměstnanci jsem se raději ani neptal a s lékařskými prohlídkami také ne. Kdyby se toto u nás všechno zrušilo, tak máme milion nezaměstnaných, které živíme z našich daní a na nemocná děcka potom sbíráme víčka. Pokud mám informace, tak inspektorů bezpečnosti práce je v celých státech asi 400, tedy přibližně jako u nás. Při tom ve státech mají asi 320 nebo 350 miliónů obyvatel.

Re:

26.04.2016 - 11:27 Tomáš Neugebauer
Plně souhlasím s vašim stanoviskem. Pominu-li fakt, že, jak někde paní JUDr. Samková uvedla, způsob vedení bude teprve upřesněn, a že podle návrhu novely nařízení vlády má být "dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti" zkušebním okruhem pro získání, resp. prodloužení, kvalifikace, tedy zpracování aplikace je předčasnou činností, rozsah vedených informací je nadměrný. Novela zákona požaduje: "vede písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, který opatřuje svým jménem a vlastnoručním podpisem". Tedy, podle mého názoru, v současné době, kdy nejsou známy podrobnosti (které však již těžko budou závazné) zcela postačí vést evidenci, která odpovídá pravidlům spisové evidence. Tzn., založit si dokumentaci, jež bude obsahovat "obsah" (obdobu sběrného archu), tedy tabulku, do které se vypíše pořadové číslo smluvního vztahu, identifikační údaje o společnosti, s kterou je uzavřen smluvní vztah, datum zahájení smluvního vztahu a vlastnoruční podpis. Tolik pro splnění zákonné povinnosti. Dobré však ještě bude, zavést rubriku ukončení smluvního vztahu a jako přílohy zakládat jednotlivé uzavřené smlouvy. Což je sice, podle mého názoru, nad rámec zákonné povinnosti, avšak má to logiku a je to v souladu se spisovými pravidly. Tzv. obsah, resp. sběrný arch by se pak předkládal inspektorům OIP. Z novely zákona jasně vyplývá, že se jedná pouze o činnost OZO a koordinátora. Tedy například smluvní vztahy týkající se činnosti lektorské, konzultační, publikační apod. v oblasti BOZP se netýká.

Re:

26.04.2016 - 11:53 Václav Syrový
Příspěvek pane Neugebauera má logiku. Tak nějak podobně si jej vedu. Mám obyčejný sešit početník A 5 40 listů tak na čtvrtletí nebo pololetí. Při příchodu k zákazníkovi si vypůjčím jejich razítko (s jejich souhlasem) do deníčku nad první linkou kde mám vepsaný den, a datum v pravém rohu nahoře pozn. zda jsem jel autem, busem nebo vlakem nebo pro mne zákazník přijel svým vozidlem. Dále uvádím co jsem u zákazníka dělal ( školení zam., školení ved. zam., prověrku BOZP § 108 odst.5, šetření úrazu, dopravní nehody a pod., vypracování dokumentace - žádost o lékařskou prohlídku, povolení na svařování a pod.). Udělám co po mně zákazník požaduje a jedu domů. Doma zpracuji dokumentaci pro zákazníka a když mám jeho požadavky vykryté, tak si je v deníku odškrtnu.Po skončení čtvrtletí deník předám účetní, která podle něho a vystavených faktur mě udělá účetnictví. Pošle mě přehled pro finanční úřad a po skončení roku mě všechny moje doklady vrátí k archivování. A nevidím žádný racionální ani zákonný důvod proč bych měl vést něco dalšího, ZBYTEČNÉHO, navíc.

Dobrý den, pánové, určitě s

26.04.2016 - 12:00 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Dobrý den, pánové, určitě s vámi souhlasím, pro svou evidenci nebo pro účetní si podrobné přehledy veďme. ALE já jako "podnikatel" nebudu dávat žádné zkušební komisi a akreditované osobě přehled mých odběratelů služeb a ještě s podrobnou identifikací. V podstatě, co je komu do toho, pro koho pracuji. Buď u zkoušky umím nebo neumím a nebo mám pověst znalého OZO v PR, a nic dokládat nemusím. Dostáváme se opět k něčemu podobnému jako je KHDPH, kde musím pro FÚ uvádět své zákazníky, ale zde to chápu. Nicméně nechápu, proč své konkutenci - CIVOP, ROVS, BEPR... a dalším budu doslova "pod nos" strkat seznam s identifakací mých smluvních partnerů. U zaměstnanců je to něco jiného, ty mají jednoho zaměstnavatele a zneužití údajů ve prospěch zkoušejících zde nehrozí. Snad jsem se teď vyjádřil již přesněji.

Re:

26.04.2016 - 12:19 Tomáš Neugebauer
Pane Valto, přesně jste se vyjádřil již v předešlém příspěvku, ale v jedné zásadní věci se mýlíte. Zmiňovaný "deníček", jak jej kdysi nazvala JUDr. Samková, nebudete předkládat zkušební komisi, ani akreditované osobě, ale inspektorovi OIP. Ten nejenže nesmí podnikat, ale ani nesmí při kontrole získané informace zneužít. Jedná se o zákonnou povinnost. Za její neplnění může být uložena pokuta až do výše 300 000 Kč. Nic na tom nemění, že podle mnohých se jedná, řečeno značně mírně, o zbytečnost, neboť problém neřeší.

Re:

26.04.2016 - 12:40 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Děkuji, pane Neugebauere za upřesnění. Tak to je ještě větší fraška, než jsem si myslel. Bohužel o deníčku paní Samkové nic bližšího nevím. Myslíte, že inspektoři nepodnikají nebo nepodnikají jejich rodiny a kamarádi? Tyto údaje o mých aktivitách nikdy nebudou nezneužitelné. Zrovna teď jsem řešil úraz s inspektorem nováčkem, asi 25 letým pánem, a tomu mám předkládat přehled svých výkonů a on je má odekvátně ohodnotit a posoudit? Dost na tom, že ve zkušebních komisích již sedí lidé takříkajíc za zenitem nebo takoví, kteří rozhodně žádné úspěchy v BOZP neslaví. Pokud se ale nepostavíme v pokud možná co největším počtu proti této státní šikaně, tak nám budou úřednici ztrpčovat život nejen v prevenci rizik. Dost na tom, že podle nedělních OVM podnikatel vynaloží v průměru na administrativu 405 hodin ročně. Nenechejme se zotročit ještě další státní právou, kdy úředník na MPSV vytváří jen další povinný papír. Pěkně to napsal pan kolega Syrový, jak to chodí v Americe. Ať nás nechají úřady žít a hledí si jen těch, kteří jako OZO v PR nemají v BOZP co dělat. První odchytný bod je už u zkoušek, prostě zkušební komise nesmí nikoho jen tak za poplatek 7 tisíc pustit bez výborných znalostí!

Re:

26.04.2016 - 13:45 Tomáš Neugebauer
Tato evidence má právě bojovat za zkvalitnění práce OZO a koordinátorů. Má umožnit zjištění, kteří OZO a koordinátoři poskytují své služby takovému množství subjektů, že svou práci nemohou provádět kvalitně. Posuďte, prosím, sám, do jaké míry je toto reálné, nebo, zda se jedná o úplnou blbost. Jak to v praxi bude probíhat si nedokážu představit. Protože přijde-li inspektor na kontrolu společnosti X, není již oprávněn kontrolovat OZO, která jí zajišťuje BOZP, pokud není jejím zaměstnancem, neboť se jedná o firmu Y. Zároveň si však nedokážu přestavit, že u OZO bude zahájena samostatná kontrola jen proto, aby mohl být překontrolován tento jeden doklad. A takových "nejasností" je v tom mnohem více. Perlou, alespoň pro mne, je to, že jedním ze zkušebních okruhů odborné způsobilosti bude ověření dovednosti vést tento seznam. Tedy znalost vedení "deníčku" má být tak důležitá, jako znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, znalost právních předpisů BOZP atd. Pro mne osobně je novela zákona č. 309/2006 Sb. značně nedostatečná. Pokusil jsem se několika změnovými návrhy do ní přispět, ale bohužel uspěly jen ty méně podstatné (například rozšíření ustanovení § 12). Ty zásadní byly zamítnuty. Například jsem pro řešení problému výkonu činnosti pro mnoho subjektů navrhoval stanovení minimální časové náročnosti na výkon činnosti OZO v závislosti na počtu zaměstnanců, jako je tomu u lékařů PLS (vyšel jsem ze starého návrhu ČÚBP) s přihlédnutím (korekce) k rizikovosti práce podle kategorií uvedených ve vyhlášce č. 125/1993 Sb. Vím, že to není zcela dokonalé, ale myslím, že by to bylo lepší, než "deníček". Bohužel, neprošlo to.

Re:

26.04.2016 - 15:45 Vladimír Jindra
Samozřejmě, že deníčky nic neřeší a je to zbytečná administrativa. Každá firma/společnost má svoje potřeby. Společnost kde mám HPP má cca 650 zaměstnanců a provozy ve třech krajích ČR. Tato činnost mě plně zaměstná a nedokážu si představit mít takové společnosti ve dvou smluvních vztazích. Na druhou stranu jsou firmy a společnosti, kde si umím představit třeba 20 smluvních vztahů a budu vytížen na polovinu ... Pokud jde MPSV skutečně o "prestiž" OZO v PR, nechť začne u zrušení "objektivní odpovědnosti" zaměstnavatele a pokutování tam, kde zaměstnavatel doložil splnění požadavků a vina je čistě na jeho zaměstnanci, který porušil předpis ... nechť tedy SÚIP začne tím, že nebude pokutovat zaměstnavatele, kteří se snaží a mají věci v pořádku. Možná podstatnější věc pro zvýšení prestiže, respektive kvality služeb OZO, by byla změna provádění zkoušek OZO. Je naivní si myslet, že společnost, která si nechá zaplatit za kurz 20.000,- (+/-) následně u zkoušky za dalších 7.000,- řekne, sorry, ale Vaše znalosti nejsou na dostatečné úrovni ... Tedy nechť si kurzy pořádá kdo chce a za kolik chce, ale zkoušky, nechť jsou "státní", jako je tomu u hasičů ...

Re:

26.04.2016 - 19:28 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Myslím si, že vedení deníčku paní Samkové nepovede ke zkvalitnění práce OZO v PR. Například já si rozhodně do deníčku nepovedu žádné záznamy, které by navedly OIP na zákazníky, kterým OZO v PR zajišťuji. To bych se potom mohl dočkat i toho, že po mých klientech nebo po mě "někdo z inspektorů cíleně půjde" a bude dělat peklo mé smluvní firmě nebo mě, ať už ho k tomu povedou jakékoliv důvody. Za sebe říkám NE, nepovedu si deníček, a když, tak jen okrajově, neutrálně. U koordinátora deníček paní Samkové, která tak straní stavebníkům, protože má manžela stavaře a jiné její spřátelené firmy se stavebnictvím zabývají, smysl už vidím. Protože pokud někdo zvládně koordinovat 400 staveb ročně, je to na pováženou. ALE stavbu po nějakém čase opustím a zabývám se jinou, kdežto klienty v PR mám třeba 20 let stále stejné. A to je rozdíl. Pan Syrový má pravdu, že by se "to mělo sdělit na MPSV". Ale ono se to sděluje neustále a všechny "spolky", včetně komory soudních znalců to probírají. A co paní Samková? Nic. Takže tudy cesta nevede. Jak jsem psal někde v úvodním příspěvku, nezbyde než výmysly a zbytečný diktát ignorovat. MPSV má dost nástrojů, jak si na nekvalitní OZO v PR došlápnout, včetně odebírání osvědčení přímo MPSV. Nechť konají oni, a kvůli nekvalitním OZO, ať nešikanují ostatní.

Už jenom dodatek.

26.04.2016 - 13:34 Václav Syrový
Souhlasím naprosto s panem Valtou, i s připomínkou pane Neugebauera. Jenom mě tak napadlo, že asi účinnější než si vylévat srdce na stránkách BOZP by asi bylo poslat dopis s těmito našimi připomínkami paní ministryni MPSV a seznámit ji s tím co její podřízení vymýšlejí, popřípadě do televize do Černých ovcí.

Re: Další dodatek.

26.04.2016 - 13:36 Václav Syrový
Pokud někdo nemá do čeho "píchnout", tak ať se snaží aby měl práci a nevymýšlí si. Já mám práce, že nevím co dříve a to jsem už některé své zákazníky přenechal kolegům a kolegyním.

Reakce autora článku na Vaše názory

26.04.2016 - 23:27 Pavel Kolář
Vážení, jako autor tohoto článku nemůžu zcela souhlasit s některými příspěvky a názory: Horlivý? Zákon již nabyde účinnost 1. května 2016... Rovněž Vás nikdo nebude vodit za ručičky; tzn. spoléhat se, zda ještě vyjde nějaká upřesňující metodika vedení chronologického seznamu apod. Nesmysl? Nic sami nevymyslíte a jen kritizujete. A ještě zde někdo míchá jiné předpisy jako např. spisovou evidenci, která si myslím s tímto vůbec nesouvisí. Toto je můj názor a stojím si za nim.

Re: Reakce autora článku na Vaše názory

26.04.2016 - 23:56 Vladimír Jindra
Horlivost není v rychlosti vydání SW, ale v tom co se tam vypisuje ... jsou tam věci, které novela nevyžaduje. Nebuďte tak ješitný. Že si nezjistíte jak na tom jsou ostatní ještě neznamená, že zde nikdo nic nevymyslel. Pan Syrový zde několikrát (a ne jen v této diskusi) psal, že deník si vede již několik let, ani na to nepotřeboval osvícence z MPSV. Já jsem v oboru BOZP udělal několik aplikací pro BOZP a systém managementu a na dalších pracuji (to jsou praktické aplikace, které pomáhají zvyšovat úroveň BOZP v naší společnosti) a věřte mi, že deníček je to poslední co mě trápí ... vytisknu si A4, záhlaví se jménem, tabulka o třech sloupcích a dole podpis. :-) Deníček opravdu není to, co by mi nahánělo chmury ...

Re: Reakce autora článku na Vaše názory

27.04.2016 - 01:21 Tomáš Neugebauer
Jsem rád, že jste se připojil do diskuse. Tak by to mělo být. Vaše horlivost, zde v diskusi byla chápána ve smyslu obsahu vašeho díla, nikoliv ve smyslu časovém, jak uvádíte vy, neboť vaše dílo obsahuje celou řadu nadbytečných rubrik (druh smluvního vztahu, provedená činnost, podrobný popis provedené činnosti atd.). Jedná se pouze o evidenci uzavřených smluvních vztahů. Proč tedy uvádět prováděnou činnost? Že dojde k upřesnění, jak vést evidenci smluvních vztahů, lze dovodit z toho, že způsob vedení má být zkušebním okruhem ke zkoušce z odborné způsobilosti (zítra to má projednávat vláda). Navíc tato skutečnost byla avizována na odborných setkáních - konferencích. Nejde tedy o očekávání vodění za ručičku. Vaše slova "Nic sami nevymyslíte a jen kritizujete." nejsou dokladem vstřícného přístupu k dialogu. Spíše dokládají roztrpčení nad tím, že zde nikdo nad vaším dílem nejásá. Ono zde opravdu není co vymýšlet, neboť zavedení evidence smluvních vztahů je opravdu banální záležitostí, kterou je možné pořídit za zlomeček ceny vašeho produktu. Spisová evidence zde byla uvedena jako vzor možného řešení. Navíc, spisová evidence zcela pochopitelně s tímto souvisí (pochopitelně u subjektů, na které se povinnost spisové evidence vztahuje), neboť se nejedná o nic jiného než založení (vytvoření) spisu. Tedy, zákon o archivnictví a spisové službě včetně prováděcích předpisů s touto problematikou souvisí (zavedení do evidence, spisový znak, skartační lhůta atd.).

Poděkování autorovi článku

27.04.2016 - 12:12 Vladimír Jindra
Každopádně Vám chci poděkovat (a teď to myslím upřímně), neboť jsem byl přesvědčen, že si seznam zavedu až se ohlásí OIP. Díky Vám jsem si během 5ti minut čekání na školené hasiče připravil formulář do svého ADK ... nakonec jsem šel cestou formuláře velikosti A5 (do svého diáře), na jednu stranu se mi vejde 27 záznamů, což při oboustranném tisku (a skutečnosti, že na IČ dělám minimálně) vystačí minimálně několik let. Je pravda, že jsem sloupce rozšířil na 4 (zahájení, smluvní vztah, ukončení, podpis) a i tak si myslím, že to je zbytečně moc :-). Pro informaci diář ve verzi prezident mám stále u sebe (neb v něm mám i doklady) a nebudu muset s každou návštěvou OIP tisknout aktuální seznam. Na závěr ... mám menší obavu o ztrátu formuláře ve svém diáři, než o ztrátu dat ze SW (pokud tedy záloha dat neprobíhá na nějaký nezávislý a zálohovaný server - což nepředpokládám) při zhavarování HDD a věřte, že jako bývalý IT technik jsem řešil ztrátu dat nesčetněkrát ...

Domnívám, že je nutné se k

27.04.2016 - 05:57 Norbert Chalupa
Domnívám, že je nutné se k tomu postavit tak, jak zde rázně popsal pan Valta: Za sebe říkám NE, nepovedu si deníček, a když, tak jen okrajově, neutrálně. Sdílím stejný názor a postoj, jako další diskutující. Jak už jsem se zde vyjádřil někde v diskuzi, takovéto deníčky bychom mohli zavést u mnoha činností revizních techniků vyhrazených technických zařízení, požárních techniků, či OZO, projektantů a dalších?? Za sebe mohu říct, že žádný deníček vést nebudu. Od roku 2000 kdy provádím činnost jako živnostník OZO, tak mám chronologicky k dispozici všechny diáře od tohoto data, kde si vedu denní záznamy co, kde, kdy a pro koho jsem prováděl. Záznamník doplním svým podpisem a ať mi někdo řekne, že nenaplňuji § 10 odst. (4) novely zákona. Opravdu žádný program nepotřebuji a nechci! Pan Kolář pouze zareagoval na možnou potřebu trhu, je to otázka poptávky. Mimochodem, jak zde napsal pan Neugebauer, jaký asi bude mechanismus provádění kontroly tohoto požadavku u OZO?? Ach jo.

Schválení novely prováděcích předpisů

27.04.2016 - 17:19 Tomáš Neugebauer
Vláda dopoledne schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., které mimo jiné upravuje provádění a obsah zkoušek odborné způsobilosti. Jedním ze zkušebních okruhů se tak stalo ověření dovednosti vést seznam smluvních vztahů.

Vážení diskutující,

28.04.2016 - 13:43 Pavel Kolář
Vážení diskutující, již mám několik uhrazených objednávek na software BOZP "OZO-záznamník činností" a "KOO BOZP-záznamník činností". Takže zde vidíte, že je o tento software zájem. Podle mého názoru je nutné uvádět kolonku "prováděna činnost" u daného smluvního vztahu z pohledu prokazatelnosti. Jinak si každý může navymýšlet cokoliv. I z názvu vyplývá vést chronologický seznam smluvních vztahů "zdůrazňuji" o výkonu své činnosti. Veďte si tento seznam jakým způsobem chcete, ale neurážejte mě zde v této diskusi (narážím zejména na p. Jindru). Vy se následně budete zodpovídat příslušnému OIP. Jinak svou práci nestíhám, takže zde prosím nepište nevhodné připomínky typu, že nemám co dělat. Jinak za některé urážky byste na jiném portále obdrželi tzv. "ban" (vyhazov). Rovněž bych Vám chtěl ještě sdělit, že žijeme v 21. století ve světě výpočetní techniky a něco vést ručně je pod mou úroveň. Osobně končím v této diskusi, nemá to zde smysl.

Re:

28.04.2016 - 14:36 Vladimír Jindra
Vážený pane, jelikož si nejsem vědom kde a čím jsem Vás urazil, prosím abyste mi odpověděl - čím jsem Vás urazil?

Re:

28.04.2016 - 17:32 Tomáš Neugebauer
vést evidenci: Koho? Čeho? .... smluvních vztahů smluvních vztahů: O kom? O čem? .... o výkonu své činnosti

Re:

28.04.2016 - 20:45 Vladimír Jindra
Zřejmě se odpovědi nedočkám ... Tak poslední dovětek - pane Koláři ... pod mojí úroveň ve 21. století zase je používat programy pro PC, když máme chytré telefony. Aplikace na kterých jsem se podílel svým "know how" jsou všechny umístěné na portálu naší skupiny a mají k nim přístup všichni potřební uživatelé a to kdykoli a kdekoli. Když mi někdo zavolá, zda je zápis o úrazu dostačující, mohu se podívat na net a zkontrolovat, případně opravit. Stačí mi jediné, přístup k netu. Varianta, která je pod Vaší úroveň je léty osvědčená a znám mnoho lidí, kteří se od výpočetní techniky vrátili k "papírům", např. vlastnoruční podpis je docela problém, že? Nakonec totiž stejně musíte seznam vytisknout a podepsat. Samozřejmě Vám přeji mnoho spokojených zákazníků, kdybyste mě znal osobně tak byste věděl, že se snažím "papírů" zbavit co nejvíc to jde, jen si oproti Vám myslím, že forma aplikací na internetu je o level výš než instalace na PC ...

Kdo mne bude kontrolovat?

28.04.2016 - 20:11 Jiří Kovářík
Zajímalo by mne, kdo má oprávnění mne zkontrovat, zda si vedu evidenci. V zákoně jsem nic takového nenašel. Jinak na evidenci jistě stačí založené smlouvy, nebo jen obyčejný seznam

Re: Kdo mne bude kontrolovat?

28.04.2016 - 20:39 Vladimír Jindra
Kontrolou jsou pověřené OIP, vyplývá to ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Dokonce tam máte sankci 300.000,- Kč za nesplnění povinnosti. §17 písm. zc).

Hlášení změn v registru OZO

29.04.2016 - 13:15 Pavel Novák
Dobrý den, omlouvám se za dotaz mimo téma, ale zajímalo by mě kam se mají hlásit změny v registru OZO, který spravuje MPSV. Volal jsem na MPSV a spojovatelka o tom nic nevěděla. Oddělení bezpečnosti práce má pátek a nikdo to tam nebere. Děkuji za radu.

Re: Hlášení změn v registru OZO

29.04.2016 - 13:43 Tomáš Neugebauer
Trochu předbíháte. Novela bude platit až od 1. května. Předpokládám, že i po tomto datu chvíli potrvá, než se registr rozeběhne. Řešil bych to e-mailem.

Re: Hlášení změn v registru OZO

10.05.2016 - 20:15 Tomáš Neugebauer
Upřesňuji, že změny v evidenci OZO mají být zasílány prokazatelným způsobem (datovou schránkou, doporučeným dopisem) na adresu MPSV (na obecnou adresu).

Novely prováděcích přepisů

02.05.2016 - 08:46 Tomáš Neugebauer
Dne 29. 4. 2016 byly vydány pod číslem 136 novely nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 592/2006 Sb. Účinnost od 1. května 2016.

Re: Novely prováděcích přepisů

02.05.2016 - 13:04 Václav Syrový
Pane Neugebauere děkuji za informace. Já jsem myslel, že to skončilo vydáním novely zákona. Teď jsem si stáhl a vytiskl NV 136, a teď se v tom budu snažit zorientovat. Ještě štěstí, že mám tento týden trochu volněji. Jenom nám mají dovézt dřevo. V registru už jsem.

Re: Novely prováděcích přepisů

02.05.2016 - 15:28 Tomáš Neugebauer
Vážený pane Syrový, zítra bych měl mít možnost osobně hovořit s JUDr. Samkovou, takže mám pro ni připraveno několik dotazů. Pokud vše vyjde podle mých předpokladů, budu zde informovat o požadavcích na vedení "deníčků". Takže další informace možná ještě budou.

Plnění nových požadavků v praxi

10.05.2016 - 20:12 Tomáš Neugebauer
Jak jsem slíbil, uvádím upřesňující informace. Chronologický seznam smluvních vztahů má obsahovat dobu od do, po kterou byly služby poskytovány, obchodní název objednatele služby, jméno a příjmení poskytovatele služby a jeho podpis. Žádné jiné informace nemusí být vedeny. Co nejdříve mají být uveřejněny upřesňující informace na Focal pointu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail