Nové vydání časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). Je dostupné online na adrese http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2014.

Recenzovaná část aktuálního vydání časopisu JOSRA představuje 4 odborné stati s poměrně různorodou tematikou. První článek se věnuje problematice ototoxických látek. Ztráta sluchu je v současnosti jednou z nejčastějších nemocí z povolání. Tento přehledový článek se zabývá ototoxicitou jako vlastností chemických látek, které jsou schopné vyvolat poškození a ztrátu sluchu. Cílem tohoto dvoudílného článku je poukázat na synergické působení více faktorů v pracovním prostředí (hluk a ototoxické látky) a přiblížit odborné veřejnosti možné způsoby snížení ototoxických účinků. V první části byla rozebrána průmyslová rozpouštědla a tato část je věnovaná ostatním skupinám ototoxických látek (asfyxianty, kovy a jejich sloučeniny, antibiotika, diuretika, antineoplastika a další léčiva).

Další článek se zaměřuje na problematiku nastavení pracovní doby s ohledem na začlenění pracovních přestávek. Pro příklad uvádí autor případovou studii k vybrané pracovní pozici topiče v nepřetržitém chemickém provozu podniku v České republice, která dokumentuje možnosti vhodného nastavení pracovní doby s ohledem na platnou legislativu.

Cílem dalšího článku, který se věnuje psychohygieně jako možnému způsobu prevence stresu, je poskytnout přehled o příčinách a chybách v souvislosti s pracovním stresem a možnostech jeho prevence. Jsou uvedeny vybrané zásady psychohygieny i příklady praktické aplikace, neboť její absence může vést až k vyčerpání organismu, nespokojenosti a v důsledku i k syndromu vyhoření. Mezi základní otázky psychohygieny lze zařadit sebepoznání, pozitivní myšlení, životosprávu, aktivní pohyb, spánek a relaxaci, organizaci času. Psychohygieně pomáhá i schopnost asertivního odmítání nepřiměřených požadavků a sdělování emocí.

Poslední z článků je pak věnován osobě manažera BOZP. Pohlíží na toto téma z hlediska možností získání této profesní kvalifikace a z hlediska kvalifikačních požadavků na odborné znalosti a dovednosti, jak jsou uváděny v relevantních právních předpisech, veřejně dostupných informačních systémech a některých dalších zdrojích.

Nerecenzovaná část pak poskytuje přehled získaných projektů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., které získal v druhé polovině roku 2014. Dotace byly získány od Technologické agentury ČR z Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“.

Další článek seznamuje s jednoletým projektem Czech Local Visibility Events, který byl podporovaný Evropskou komisí a který skončil v listopadu 2014. Do projektu, jenž byl v České republice spojen s mottem „Společně pro úspěch vašeho podnikání“, bylo zapojeno více než 30 partnerských organizací a institucí. Lídrem projektu byla síť Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR. Cílem projektu byla především lepší koordinace a propagace aktivit směřujících na podporu malých a středních podniků v ČR.

Poslední z nerecenzovaných článků se věnuje pátému setkání zástupců institucí z 30 zemí z celého světa, které pořádala Bulharská akademie věd v září 2014. Konference na téma „Vzdělávání, výzkum a vývoj“ byla určena především pro pedagogy, výzkumné pracovníky a vědce. Příspěvky se z větší části týkaly pedagogické práce, problematiky celoživotního vzdělávání, zabývaly se popisem výzkumných prací a zapojením vědy do vzdělávacího systému. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., prezentoval implementaci BOZP do vzdělávání v České republice.

Rádi bychom rozšířili řady autorů, takže pokud budete mít zájem v našem časopise publikovat vaše články z oblasti BOZP, kontaktujte, prosím, redakci na adrese josra@vubp-praha.cz. Může se jednat o článek ze zajímavého domácího či mezinárodního projektu, prezentaci výsledků z výzkumných aktivit, informace o zajímavých konferencích, seminářích apod. Budeme se těšit na spolupráci.

Přehled publikovaných článků

Recenzovaná část:

  • Ototoxické látky – časť 2 - Doc. Ing. Marián Schwarz, CSc., Ing. Miroslav Dado, Ph.D., Ing. Richard Hnilica, Ph.D.
  • Pracovní přestávky v podnikové praxi - Mgr. et Mgr. Josef Senčík
  • Psychohygiena jako prevence pracovního stresu - PhDr. Petra Vávrová
  • Kvalifikace „Manažer BOZP“ z několika úhlů pohledu – PhDr. Irena Kuhnová

Nerecenzované články:

  • Přehled získaných projektů VÚBP, v.v.i., v roce 2014 – Hana Hlavičková´
  • Projekt Czech Local Visibility Events skončil – Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková
  • Implementace BOZP do vzdělávání v České republice - Hana Hlavičková, Mgr. Alena Horáčková

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail